• De bak bij de Aldi is altijd gevuld.

    Wijnand Kooijmans

Veelgebruikte hondenprullenbakken blijven vol

PUTTEN Maar twee hondenprullenbakken in de gemeente Putten zijn altijd vol. Waarbij alleen die aan de Bouwmeerstersgoed wordt gebruikt waarvoor deze is bedoeld. De andere bij de Aldi is veelal alleen gevuld met vuilnis.

Wijnand Kooijmans

Dat zegt het Puttense college van burgemeester en wethouders naar aanleiding van vragen van raadslid Joyce Kamphuis (Wij Putten). Aan het Bouwmeestersgoed is op honderd meter afstand een tweede prullenbak geplaatst.

POEPZAKJES Rond de jaarwisseling zijn de hondenprullenbakken afgesloten door de gemeente. Dat heeft ertoe geleid dat hondenbezitters de poepzakjes onder de bakken legden. Het college zegt Kamphuis toe in de toekomst dit te willen voorkomen door meer voorlichting te geven. Ook wil het college tijdig stickers plaatsen waarin wordt gemeld in welke periode de prullenbak wordt afgesloten om vuurwerkoverlast te voorkomen.

Daarbij wil het college ook een alternatief benoemen. Zakjes kunnen eenvoudig worden meegenomen naar huis om te worden verwerkt als restafval. Ook op dit punt wordt meer voorlichting gegeven in de toekomst.

OVERLAST Hondenprullenbakken worden met tussenpozen van vijf tot zeven dagen geleegd, maar minimaal eenmaal per week. Bij temperaturen boven de 25 graden Celsius worden de bakken minimaal elke vijf dagen geleegd om overlast te voorkomen. Tussen wijken bestaan niet veel verschillen. Van de bakken is vijftien procent voor negentig procent gevuld en vijfentachtig procent heeft een vulling van tussen de veertig en zestig procent.

Het college geeft aan veelgebruikte hondenprullenbakken niet vaker te legen. Vanwege de capaciteit van de huidige voorzieningen en de hiervoor benodigde extra capaciteit aan personeel wordt de noodzaak hiertoe niet ingezien.