• De Veluwse Hoevegaerde.

    Google Maps

Veluwse Hoevegaerde en Prinsenpark breiden uit

PUTTEN De Veluwse Hoevegaerde mag uitbreiden met tachtig bungalows. De gemeenteraad van Putten stemt hierin in.

Wijnand Kooijmans

Maar duidelijk is dat de uitbreiding vertraging gaat oplopen door de opstelling van één van de eigenaren van een recreatiewoning op het park. De stap naar de bestuursrechter en uiteindelijk de Raad van State werd door zijn vertegenwoordiger al aangekondigd tijdens de inspraak bij aanvang van de raadsvergadering.

Reden is dat de betreffende bewoner van mening is dat de aantrekkelijkheid van het park verdwijnt door de komst van de extra recreatiewoningen. Ook wordt aangevoerd dat de gemeente juridisch onjuist handelt, onder meer door met de komst van de woningen, de uitbreiding van bestaande woningen te blokkeren. Verder wordt gewezen op een gebrek aan parkeerplaatsen omdat het zwembad op het park ook voor derden toegankelijk wordt. Het college van b en w krijgt het verwijt niet met betrokkene in gesprek te zijn gegaan.

Op het park zijn nu 164 bungalows aanwezig. Daarnaast een receptie met een internethoek en verkoop van eerste levensmiddelen, streekproducten en speelgoed. Daarnaast is er een zwembad, een dierenweide en diverse speelactiviteiten, zoals een midgetgolfbaan, volleybal- en voetbalveld en een airtrampoline. De raad vindt de uitbreiding een bestaand recht en bijdragen aan het streven naar aantrekkelijker parken.

PRINSENPARK Met uitzondering van Wij Putten stemt de raad ook in met de plannen van het Prinsenpark. Het gaat om de afbraak van verouderde gebouwen, het wijzigen van de bestemming bedrijf naar recreatie, de bouw van vier luxe chalets, herinrichting van de hoofdentree en de aanleg van een aarden wal met beplanting.

Knelpunt in het oorspronkelijke voorstel is dat het college het de eigenaar mogelijk wil maken binnen vijf jaar te voldoen aan de regel dat elders recreatieterrein moet worden ingeleverd. Om discussie hierover te voorkomen nam de raad een amendement aan dat de door de sloop van de schuren vrijkomende extra sloopmeters worden ingeleverd en daarmee geen compensatie van de oppervlakte aan recreatieterrein meer behoeft te worden ingelost.

Rien van den Hoek (Wij Putten) vindt dat door het amendement het voorstel er niet beter op wordt en daarom ook niet mag rekenen op de steun van zijn partij.