• Diana Schwab

Verblijfseenheiden uitbreiding Strandparc nog niet bekend

PUTTEN De nieuw te bouwen verblijfseenheden bij uitbreiding van Strandparc Nulde kunnen uiteenlopen van boomhutten tot iglo's. Dat gaf wethouder Nico Gerritsen aan in de raadscommissie Ruimte. De leden daarvan stemmen in met de gewenste uitbreiding van vijf hectare en vinden een debat in de raad niet nodig.

Wijnand Kooijmans

De wethouder ging met zijn antwoord in op een vraag van Evert van Rijn (SGP). Die was bevreesd dat er eventueel chalets of vakantiehuizen zouden komen. Maar Gerritsen maakte duidelijk dat het uitsluitend gaat om verplaatsbare verblijven waarmee kan worden ingespeeld op de veranderende wens van de recreant. Vooral natuurbeleving speelt een belangrijke rol bij de plannen. Eigenaren van gronden aan de Oeverstraat hoeven, zo zegt Gerritsen, niet benauwd te zijn dat uitvoering van de plannen consequenties heeft voor hen.

ONTWIKKELING Bert Klompenhouwer (VVD) vindt de plannen een positieve ontwikkeling. Hij vindt dat de gemeente een succesvolle ondernemer moet steunen. Een winstpunt vindt hij het dat een stuk strand over blijft. Rien van den Hoek ziet het plan als een positieve ontwikkeling maar is veel minder positief over de ontwikkelingen op Strand Horst waar onder meer een hotel en een evenementenhal komen.

Op zijn vraag over de openstelling van het park gedurende het gehele jaar gaf Gerritsen aan dat dit ook geldt voor het al bestaande deel van het park. Zoals de gemeente niet gaat over de openstelling op zondag van het aanwezige restaurant.

RIJKSWEG Ook Arine van den Bor (ChristenUnie) had complimenten voor de ondernemer omdat het niet gemakkelijk is een recreatiepark te ontwikkelen direct naast rijksweg A28. Het strand dat vervalt ziet ze niet als probleem omdat het weinig wordt gebruikt. Ze wil graag dat er een verbinding komt tussen het strand Nulde en het dorp Putten. ,,Hoe krijgen we de recreant

naar het centrum van Putten toe?", zo was haar vraag.

Een eventuele oplossing ziet ze in het plaatsen van een bord waarop alle leuke evenementen worden aangegeven welke in het centrum van Putten zijn te beleven. Volgens wethouder Gerritsen zijn er in het verleden plannen geweest een zuil te plaatsen waarop evenementen kunnen worden vermeld. Maar is dat door de gemeenteraad getorpedeerd. Er is overwogen een treintje te laten rijden op bijvoorbeeld de woensdag. Maar dat brengt nogal wat kosten mee.

STRAND Ten aanzien van de vraag van Henk Koornneef (Gemeentebelangen) of er voldoende strand overblijft voor surfers, kitesurfers en zwemmers kon Gerritsen een bevestigd antwoord geven. Aan de zuidzijde is het strand vooral bestemd voor zwemmers, aan de noordkant voor surfers en kitesurfers. Er wordt parkeerruimte ingeleverd maar dat is alleen bij Beach Pull een

probleem. Over de oplossing daarvoor vindt nog overleg plaats met Leisureland dat de grond in erfpacht geeft aan VDB-recreatie als initiatiefnemer voor uitbreiding van het park. Gedacht wordt aan een strook grond aan de noordzijde dat nu nog bestaat uit gras.