• Wijnand Kooijmans

Verbouw van MFC Stroud start in april

PUTTEN Binnen de gemeenteraad van Putten bestaat een meerderheid multifunctioneel centrum (MFC) Stroud een extra subsidie te geven van 450.000 euro voor de verbouwing. Eerder was hiervoor al 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dat bleek tijdens de behandeling in de raadscommissie Samenleving. Wanneer de raad in maart definitief akkoord gaat kan in april met de verbouwing worden begonnen.

Wijnand Kooijmans

Duidelijk werd dat de coalitiepartijen het voorstel voor de extra subsidie steunen. De oppositiepartijen namen tijdens de vergadering geen definitief standpunt in maar vooral CDA en GemeenteBelangen hebben grote twijfels om mee te gaan met het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. Aart Evers (CDA) vindt dat te veel zorggeld wordt geïnvesteerd in stenen waar hij dat liever ziet gestoken in handen aan het bed. Bij Karin Kubiak (GemeenteBelangen) speelt nog steeds de vraag of Stroud niet beter betrokken kan worden bij de verbouwing van het gemeentehuis.

Eén van de redenen dat er extra geld nodig is komt omdat de kosten die moeten worden gemaakt voor de installaties veel hoger uitvallen dan begroot. Wethouder Ard Kleijer geeft aan dat op dit moment nog binnen het gemeentehuis wordt bekeken of de beide bureaus die de kosten hiervoor vooraf veel te laag raamden aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de schade die door hun expertise is geleden.

Bert Klompenhouwer (VVD) gaf aan zich vooraf de vraag te hebben gesteld of het wel zinvol zou zijn naar de commissie te komen. Vooral omdat hij het idee heeft dat voor de vergadering de coalitiepartijen de rijen al hebben gesloten. Het verloop van de vergadering bevestigde zijn vrees. Hij vraagt zich af waarom het extra krediet niet wordt gegeven in de vorm van een lening. Hij vindt het jammer dat, door de opstelling van de gemeente, het bestuur van Stroud meer dan een jaar heeft moeten wachten voor met de plannen van start kan worden gegaan.

Dat kwam hem op kritiek te staan van wethouder Kleijer die het geen pas vindt dat Klompenhouwer de indruk wekt dat binnen het gemeentehuis er maar aan wordt gemodderd. Stroud is een private partij en als zodanig verantwoordelijk voor de uitwerking van de plannen. Volgens Kleijer kunnen zorgorganisaties via de subsidieregeling die ze hebben met de gemeente verplicht worden de benodigde ruimte in Stroud af te huren. Hierdoor blijft men ervan verzekerd dat ze de komende twintig jaar gebruik blijven maken van het MFC, in de volksmond veelal dorpshuis genoemd.

Henri Luitjes (Wij Putten) zegt zich in de extra subsidie te kunnen vinden, mede omdat het de functionaliteit van het dorpshuis vergroot. Hij pareerde daarmee kritiek van Klompenhouwer die Luitjes herinnerende aan zijn uitspraak van eind 2016 dat Wij Putten geen cent extra in Stroud wil steken. Voor Luitjes speelt ook mee dat extra moet worden geïnvesteerd om aan de wettelijke eisen te voldoen.

Voor alle coalitiepartijen weegt het argument zwaar dat door de verbouwing van Stroud alle zorgorganisaties binnen één gebouw worden ondergebracht.