• Zon op Nijkerk

Verdeeldheid over microwindmolens op Hoge Eng

PUTTEN Veel Puttense raadsfracties twijfelen over het antwoord op de vraag of microwindmolens moeten worden toegestaan op het bedrijventerrein Hoge Eng en sportpark Putter Eng. Dat werd duidelijk tijdens de raadscommissie Ruimte.

Wijnand Kooijmans

In eerste instantie leken alleen SGP en ChristenUnie een volmondig 'ja' te zeggen tegen het voorstel van het college van burgemeester en wethouder hiervoor een bestemmingsplan op te stellen. In tweede instantie slopen er toch ook enige twijfels binnen bij Jan van den Brink (SGP) en wil hij dit eerst nog bespreken met de overige leden van de fractie.

Duidelijk werd dat veel omwonenden niet zitten te wachten op de microwindmolens. De bewoners van het woonwagencentrum vrezen voor visuele en - geluidsoverlast. Maar ook zijn ze bevreesd dat het een negatief effect heeft bij hoofdpijn en de windmolens kunnen leiden tot epilepsieaanvallen. Of dat andere gezondheidsklachten verergeren. Ook vrezen dat afvallende propellers schade kunnen aanrichten. Ze zien de windmolens liever geplaatst op een open vlakte of langs rijksweg A28.

W. van Emaus ziet zonnepanelen als een veel beter alternatief. Hij vindt dat er sprake is van een ondoordacht plan. Ook hekelt hij dat de bewoners van de woningen op het bedrijventerrein niet vooraf zijn geïnformeerd. Er had, zo vindt hij, minstens een informatieavond voor hen moeten worden gehouden. Hij vreest dat het doorgaan van de plannen ten koste gaat van het welzijn en het woongenot van de bewoners.

J. van den Bor vindt dat de microwindmolens relatief duur zijn en weinig energie opleveren. Terwijl ze ook niet bijdragen tot een wezenlijke reductie van C02. Hij ziet de plaatsing meer als een reclameobject voor een bedrijf en een hobbyisme dat ten koste gaat van de bewoners.

SERIEUS Jan van Meerveld (CDA) vindt de gevolgde procedure niet uitblinken. Hij kan zich voorstellen dat de bewoners zich niet serieus genomen voelen. Onder meer omdat niet wordt ingegaan op de toegestane hoogte van het geluid. Een proef met deze microwindmolens past, volgens hem, beter op het bedrijventerrein Keizerswoert.

Henk Koornneef (Gemeentebelangen) vindt dat de windmolens maar weinig bijdragen aan duurzaamheid. Mede omdat de terugverdientijd zeer lang is. Hij ziet het meer als symboolpolitiek de windmolens toe te staan.

DUURZAAMHEID Van den Brink vindt dat het plan niet bij voorbaat moet worden afgeschoten. Om de gestelde doelen te halen moeten stappen worden gezet. Ook vindt hij dat de raad niet op de stoel van ondernemers moet gaan zitten door te kiezen voor zonnepanelen boven windmolens. Hij is wel tegen solitaire windmolens van 20 meter hoog.

Bert Klompenhouwer (VVD) vindt het vreemd dat gevraagd wordt windmolens te plaatsen waar geen enkel bedrijf in het gebied nog is voorzien van zonnepanelen. De antwoorden op bezwaren van omwonenden vindt hij vaag. Rien van den Hoek (Wij Putten) vindt dat de gemeente beter de totale belangstelling had kunnen inventariseren. Nu ligt er een aanvraag van één ondernemer.

Wethouder Nico Gerritsen zegt dat het college komt met randvoorwaarden voor plaatsing. Het college van burgemeester en wethouders vindt dat de raad echter eerst een besluit moet nemen over het bestemmingsplan. De aanvrager heeft, zo zegt hij, overigens meerdere panden in eigendom. Absolute voorwaarde is dat het maximaal toegestane geluidsniveau niet mag worden overschreden.