• Wethouder Priem woonde de eerste reanimatiecursus bij.

    Buurtvereniging Krachtighuizen
  • Diverse buurtbewoners deden mee aan de reanimatiecursus.

    Buurtvereniging Krachtighuizen

Krachtighuus is een AED rijker

PUTTEN Het Krachtighuus is een AED rijker. Onlangs werd bij de buurtvereniging een reanimatiecursus gegeven.

Maranke Pater

Edith van Hoek is sinds dit jaar voorzitter van de Buurtvereniging Krachtighuizen. Van Hoek: ,,Onze buurtvereniging is gericht op de wijk Krachtighuizen. We hebben ons buurthuis waar we verschillende activiteiten organiseren voor buurtbewoners en tijdelijke gasten, maar we maken met onze buurtvereniging ook een vuist naar de gemeente als er iets moet gebeuren. Denk aan een fietspad wat waardeloos was en donkere plekken in de buurt waar lantaarnpalen nodig waren.”

WETHOUDER PRIEM Tijdens de eerste reanimatiecursus in het buurthuis was wethouder Priem aanwezig. ,,Tijdens Serious Request konden verenigingen zich inschrijven voor een AED met reanimatiecursus en daar hebben wij gelijk op ingespeeld. Tijdens deze eerste twee cursussen waar mensen gratis aan mee konden doen deden 26 buurtbewoners mee en we hebben een wachtlijst van twaalf man.” Het Rode Kruis kwam vertellen over de werking van de AED en hoe mensen eerste hulp kunnen verlenen bij een hartstilstand. ,,Met behulp van poppen die hier op de grond werden gelegd werd het voorgedaan en de cursisten namen zelf ook de slachtofferrol aan. We kunnen deze cursus dankzij het Rode Kruis en Serious Request gratis geven aan buurtbewoners.”

Van Hoek waardeerde het ook zeer dat wethouder Priem aanwezig was. ,,Het is voor ons belangrijk dat we niet alleen kleinschalig voor de veiligheid van mensen zorgen maar dat de gemeente dit initiatief ook ondersteunt. Natuurlijk hopen we dat we de AED zo min mogelijk nodig hebben, echter wel in de wetenschap dat we kunnen helpen als het nodig is."

Op dit moment zijn ruim zeventig gezinnen lid van de buurtvereniging. ,,Er zitten leden tussen die al veertig jaar naar Krachtighuizen komen omdat ze hier een huisje hebben en graag betrokken willen zijn bij de buurt. De populatie is aan het vergrijzen, maar gelukkig zijn er ook nog steeds jonge mensen die hier graag komen."

HEEL ACTIEF Het buurthuis ontvangt geen subsidie van de gemeente. Het gebouw is in eigendom van de vereniging. Met vrijwilligers uit het buurtschap worden de bardiensten gedraaid en de activiteiten begeleid. ,,Iedere vrijwilliger/ bestuurslid is verantwoordelijk voor een activiteit. Uit het lidmaatschap en sponsorbijdragen betalen we het onderhoud en de verzekeringen. We hebben zonnepanelen op het dak zodat we qua elektriciteit zelfvoorzienend zijn. De koeling, het licht en de verwarming draaien we dankzij de zonnepanelen. Het meest kostbare zijn de verzekeringen, die een hele hap uit ons budget zijn. Toch houden we de prijzen van activiteiten en van de bar laag, omdat we geen winst hoeven te maken en de drempel voor buurtgenoten om langs te komen laag blijft." Volgens Van Hoek is de buurtvereniging heel actief. ,,Door de week heen hebben we verschillende activiteiten, zoals Bewegen & Ontspannen, klaverjasavonden/dagen, bridge, bingo, biljarten, buurtcafé. Het blijft wel belangrijk om buurtgenoten bij de vereniging te blijven betrekken. Vrijwilligers zijn er nooit genoeg, het is altijd fijn om meer armslag te hebben." Nieuwe leden en nieuwe vrijwilligers worden dan ook onder andere geworven op de jaarlijkse buurtbarbecue.