• Lex van Lieshout ANP photo

Vergunning terecht ingetrokken

PUTTEN De vergunning voor de bouw van een rijhal/paardenstalling aan de Beulekampersteeg in Putten is terecht ingetrokken door de gemeente. Tot deze conclusie komt de commissie bezwarenschriften en dat advies is nu overgenomen door het college van burgemeester en wethouders.

Wijnand Kooijmans

Reden voor het college de vergunning in te trekken was dat er in een periode van meer dan 26 weken geen werkzaamheden werden verricht voor de bouw van de hal. De vergunning werd al verleend in 2013. In de periode tot april 2018 werden er negen controles uitgevoerd door toezichthouders van de gemeente Putten.

Daarbij werd steeds geconstateerd dat er geen bouwactiviteiten vielen waar te nemen en dat de aanvrager ook geen concrete plannen had waaruit viel op te maken dat met de bouw wel zou worden begonnen. Bij de laatste controle werd vastgesteld dat op het terrein bouwmaterialen van een gebruikte rijhal waren opgeslagen. Deze hadden echter een andere maatvoering dan volgens de vergunning was toegestaan.

Dat alles maakt dat de commissie vindt dat het college juist heeft gehandeld door de vergunning in te trekken.