• MY EVERTS
  • De initiatiefnemers - Verhaal van Putten - met van links naar rechts: Pieter Dekker, Gérard Hollanders, Roelof Koekkoek, Evert de Graaf en Jette Janssen.

    Henk Hutten

Verhaal van Putten moet uitgebreide geschiedenisbron worden

PUTTEN Het project 'Het Verhaal van Putten' heeft sinds vrijdag een eigen website waar nu al enkele verhalen over het verleden van het dorp te vinden zijn. De bedoeling is dat de website www.verhaalvanputten.nl straks een uitgebreide bron wordt van de geschiedenis van Putten.

Iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Putten zal op de website relevante informatie kunnen vinden: Puttense geschiedverhalen over de vroegste bewoning tot aan de impact van de razzia van 1 en 2 oktober 1944; persoonlijke verhalen van de mensen die in het midden van de twintigste eeuw in Putten opgroeiden; en digitale tentoonstellingen over het leven in Putten in andere tijden. Daarnaast worden er fiets- en wandelroutes ontwikkeld, die inwoners en bezoekers van Putten langs historische bezienswaardigheden leiden.

Tijdens de lancering van de website afgelopen vrijdagmiddag in een volle zaal in De Aker sprak Pieter Dekker over de digitale collectie van Stichting Oktober'44. Evert de Graaf vertelde over de Puttense kunstenaars. Hij schreef er een vensterverhaal over voor het Verhaal van Putten. Vrijwilligster Froukje Broos vertelde het verhaal dat zij maakte op basis van een interview over dhr. Van den Brink.

De mensen die geïnterviewd zijn, interviewers, auteurs, leden van de projectgroep en andere betrokkenen ontvingen een bijzonder speldje van de wethouder. Dit als dank voor hun enthousiaste inzet. Dankzij hen bevat de website een schat aan informatie voor mensen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis over het leven in Putten.

Verhaal van Putten brengt de geschiedenis van Putten op een toegankelijke en aansprekende manier onder de aandacht. Erfgoed Gelderland beheert, in samenwerking met Stichting Oktober '44 en het Puttens Historisch Genootschap, de website namens de gemeente.

GEZAMENLIJKE BIBLIOTHEEK Gedurende de periode dat het gemeentehuis wordt verbouwd, is de hele documentatie van het Puttens Historisch Genootschap ondergebracht aan de Achterstraat 35, waardoor mensen die zich intensief met de geschiedenis van het dorp bezig houden ook makkelijk toegang kunnen hebben tot belangrijke documenten. Gérard Hollanders, voorzitter van het PHG: ,,We hebben met de gemeente een gezamenlijke bibliotheek bestaande uit boeken over Putten, die door inwoners uit de gemeente en buurgemeenten en de provincie gebruikt kunnen worden. Er zijn een heleboel leden van het PHG en stichting Oktober ‘44 die bezig zijn met het Verhaal van Putten en dit materiaal daarvoor gebruiken.”

Op de nieuwe website komt de Canon van Putten te staan met verhalen over de oorlogsperiode en de periode van wederopbouw. ,,Ook zullen er verhalen en foto’s van diverse collecties van de stichting Oktober ‘44 en museum de Tien Malen op de site komen te staan. Het belangrijkste doel van de website is een bredere bekendmaking van het Verhaal van Putten. De hele geschiedenis van de razzia en de oorlog begint al verleden te worden. Voor een klein aantal mensen is het nog een concreet gebeuren. Over vijftig jaar heeft niemand het meer bewust beleefd of herleefd door verhalen van de eerste generatie.” Er bestaan diverse ‘Verhalenvangers’ die verhalen opnemen van ouderen die wat over de afgelopen decennia over Putten kunnen vertellen. De geluidsopnames worden bewerkt tot schriftelijke verhalen. ,,We hebben nu de Canon van Putten, maar die houdt op bij de razzia, iets wat nu bijna 75 jaar geleden is. Het is belangrijk om daar een aantal decennia aan toe te voegen.”

Op de nieuwe website staat al een verhaal over een aantal kunstenaars dat in het eerste deel van de twintigste eeuw in Putten aan hun kunstwerken hebben gewerkt. ,,Een voorbeeld is Jo Bezaan.” De Puttense Canon wordt op de website de komende jaren nog verder uitgediept. ,,De technische mogelijkheden van de Canon zijn veel groter dan tien jaar geleden. We kunnen er geluid- en videofragmenten aan toevoegen.”

NIEUW MUSEUM Tijdens de presentatie van de website heeft Hollanders een pleidooi gegeven voor het uitgeven van een boek over de Puttense Canon. ,,Je merkt dat mensen alleen een website toch wat sober vinden, gezien de energie die we erin gestoken hebben. Daarnaast is er een groot aantal ouderen dat niet bedreven is op internet.” Ook brak Hollanders een lans voor de totstandkoming van een nieuw museum voor Putten. ,,We merken dat we momenteel uit onze voegen barsten in museum de Tien Malen. Het zou prettig zijn als we draagvlak kunnen creëren voor een museum in het dorpscentrum met betere faciliteiten voor groepen. Hierdoor gaat de geschiedenis van onze plaats ook meer leven voor kinderen en volwassenen.”

Zie voor meer informatie: www.verhaalvanputten.nl.