• Gemeente Putten

Blauwe diesel voor vuilniswagens Putten

PUTTEN De twee inzamelwagens voor huisvuil rijden het komende jaar op blauwe diesel in plaats van gewone diesel. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders onlangs besloten. Na een jaar vindt er een evaluatie plaats. Het college overweegt bij een positieve uitkomst om de schonere brandstof voor het hele wagenpark van de buitendienst in te voeren.

,,Duurzaamheid staat hoog op de agenda van de gemeente Putten. Het gebruik van blauwe diesel sluit aan op de doelstellingen van het coalitieakkoord en het collegeprogramma'', aldus wethouder Roelof Koekkoek (Mobiliteit). ,,Door blauwe diesel te tanken wil de gemeente een goed voorbeeld geven in het terugdringen van luchtverontreiniging en het hergebruik van afvalmateriaal. We hopen dat inwoners, maar zeker ook bedrijven navolging geven aan dit voorbeeld."

Het wagenpark van de buitendienst gebruikt grotendeels diesel. Door blauwe diesel te gebruiken verwacht de gemeente een aanzienlijke beperking van de CO2-uitstoot (75 tot 90%) en een aanzienlijke verlaging van fijnstof en stikstof (50 tot 75%). ,,We gaan deze boodschap actief uitdragen door de inzamelauto's te voorzien van stickers", aldus wethouder Koekkoek.

Blauwe Diesel is 25 tot 30 cent per liter duurder dan gewone diesel. Daar staat tegenover dat het energieverbruik met ongeveer 10 procent daalt en de inzamelwagens geen 'Ad Blue' meer hoeven te tanken. Uiteindelijk zijn de meerkosten voor de twee huisvuilwagens 5000 euro per jaar.

BLAUWE DIESEL Sinds enkele maanden is er binnen de gemeente Putten blauwe diesel verkrijgbaar voor auto's. Het is vooralsnog de enige leverancier in de wijde omtrek. Blauwe diesel is een schonere brandstof en daarmee een goed alternatief voor de verontreinigende gewone diesel. Het wordt gemaakt van olie dat als afvalproduct vrijkomt uit onder andere de voedingsindustrie. Door blauwe diesel te hergebruiken, werkt de gemeente mee aan een circulaire maatschappij, waarbij afvalstoffen hergebruikt worden als grondstoffen.