• Wijnand Kooijmans

Dertig of vijftig kilometer per uur op Stationsstraat in Putten?

PUTTEN De roep om één snelheid op de Stationsstraat in Putten was te horen tijdens de informatieavond over de herinrichting van deze weg. Maar of dat dan dertig of vijftig kilometer per uur moet zijn: daarover verschillen de meningen.

Wijnand Kooijmans

Dat verschillend wordt gedacht over de snelheid bleek ook al eerder. Toen spraken 25 mensen zich uit voor vijftig kilometer per uur en 28 voor dertig kilometer. In het conceptplan heeft het college van burgemeester en wethouders gekozen voor de middenweg. Het eerste deel van het vrouwtje van Putten tot aan de Mennestraat dertig, het deel tussen deze straat en de rotonde bij de Praxis vijftig kilometer.

HARD Over één ding waren de aanwezigen in de volle trouwzaal in het gemeentehuis het wel eens: er wordt te hard gereden op de Stationsstraat. Volgens de gemeente ligt de gemiddelde snelheid op 55 tot 56 kilometer per uur. Bewoners houden het erop dat er soms wel honderd wordt gereden. Wethouder Roelof Koekkoek deed de toezegging dat, indien na de herinrichting blijkt dat er nog veel te hard wordt gereden, de gemeente zich in ieder geval sterk gaat maken voor snelheidscontroles en ook zelf gaat meten.

Volgens de gemeente is door het weren van doorgaand vrachtverkeer een deel van de onveiligheid op de weg al weggenomen. Dertig kilometer per uur over het hele traject wordt niet haalbaar gevonden. Dat heeft te maken met de aanrijtijden van hulpdiensten, zoals ambulance en brandweer. Maar ook verliest de lijndienst van de bus dan te veel tijd om de aansluitingstijden nog te halen.

DREMPELS Bij het uitwerken van de varianten is rekening gehouden met één wens van de bewoners. Die willen absoluut geen drempels. De maximum snelheid van dertig kilometer biedt op dit deel van het traject ook de mogelijkheid op enkele plaatsen parkeervakken aan te brengen. Aangegeven is dat daaraan ook behoefte bestaat. Daarvoor is een versmalling van de rijbaan noodzakelijk tot 5,25 meter.

Dat maakt wel dat twee vrachtwagens of een vrachtwagen en bus elkaar niet kunnen passeren. Aangenomen wordt dat deze situaties zich in de praktijk weinig zullen voordoen. In het eerste deel van de Stationsstraat zijn ook enkele bedrijven gevestigd waardoor het voor vrachtwagens mogelijk moet blijven hen te bevoorraden. De kleur asfalt op het eerste deel wordt rood.

AANTREKKELIJK De maatregelen moeten de route minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer. De hoop bestaat dat dit dan uitwijkt naar onder meer de rondweg Henslare. De gemeente kiest ook voor bredere voetpaden. Deze zijn nu op meerdere punten maar twee tegels breed terwijl minimaal een breedte van vijf tegels is gewenst.

Aanwezigen kregen de kans hun wensen op een briefje in te leveren. Dat kan ook nog schriftelijk tot 6 december. Daarna stelt het college een definitief plan vast waarover de raad een besluit moet nemen. De verwachting is dat na de zomervakantie van 2020 met de herinrichting kan worden begonnen. Om de overlast te beperken gaat dat gefaseerd. Medio 2021 moet het werk dan gereed zijn .