• Fokko Everts
  • Wijnand Kooijmans
  • Wijnand Kooijmans
  • Wijnand Kooijmans

Fietspad langs Puttense Zeedijk heropend

PUTTEN Wethouder Roelof Koekkoek van Putten heeft, samen met zijn collega Wim Oosterwijk van de gemeente Nijkerk, het vernieuwde fietspad langs de Zeedijk heropend.

Wijnand Kooijmans

Ze deden dit door samen een stukje van het fietspad te rijden en daarna drie borden te verwijderen. Een verbodsbord voor voetgangers omdat het oude fietspad eigenlijk te slecht was om te lopen, een bord met de aanduiding wegversmalling gezien de geringe breedte van het oude pad en een bord werk in uitvoering om de slechte staat van onderhoud aan te geven.

BEGRIP Voor voetgangers zijn stapjes in de weg aangebracht om hen ruimte en veiligheid te bieden. Een ander bord vraagt begrip voor elkaar, met name racefietsers worden opgeroepen langzamere fietsers en voetgangers de ruimte te geven.

TIJD Dat het fietspad nu wordt heropend heeft alles te maken met het feit dat er slechts twee maanden van het jaar aan mag worden gewerkt. Dit ook vanwege de ligging in Natura 2000 gebied. Het gedeelte van het fietspad langs de Zeedijk dat in de gemeente Nijkerk ligt werd vorig jaar al opgeknapt en weer in gebruik genomen.

Het fietspad op Puttens grondgebied -en een klein stukje Nijkerk- is pas nu onder handen genomen, mede omdat lange tijd werd gewacht op een verwachte dijkverzwaring. Tot het Waterschap Vallei & Eem meedeelde dat deze niet doorgaat voor dit stuk deel van de dijk.

GEEL BETON Over de reconstructie van het fietspad is uitvoerig overleg gepleegd met de natuurorganisaties uit de gemeenten Putten en Nijkerk. Dat heeft onder meer geresulteerd in de komst van geel natuurvriendelijke beton waardoor het fietspad meer deel van de omgeving is geworden. Natuurorganisaties willen het gebied graag laten zien maar zijn aan de andere kant voor te veel drukte gezien de noodzakelijke bescherming van natuurwaarden.

ZUIDERZEE Wethouder Koekkoek: ,,We kunnen nu spreken van een veiliger fietspad doordat het breder is geworden waardoor tegenliggers elkaar gemakkelijk kunnen passeren." Streven is dat het ook weer onderdeel gaat uitmaken van de fietsroute langs de Zuiderzee. Dan is het recreatieve fietspad langs de voormalige Zuiderzee weer geheel in tact. ,,Recreatie en toerisme zijn belangrijk voor de gemeente Putten. Het opknappen van het fietspad draagt bij aan het verbeteren van ons toeristisch product."

SUBSIDIE Voor de reconstructie heeft de gemeente Putten subsidie gekregen van de provincie Gelderland. Door de gemeente zelf is 423.000 euro uitgetrokken voor de werkzaamheden. Dat betekende overigens een meevaller van veertigduizend euro ten opzichte van de oorspronkelijke raming. Dat heeft onder meer te maken met de gezamenlijke aanbesteding van Nijkerk en Putten van de werkzaamheden.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door Schagen Infra. Die zijn er in geslaagd alles volgens planning uit te voeren. Van het fietspad werd direct druk gebruik gemaakt door mensen die vanuit Putten naar Nijkerk en vandaar naar Bunschoten wilden fietsen.