• HANS FRANZ

Gemeente Putten probeert overlast werkzaamheden te beperken voor ov

PUTTEN Overlast door werkzaamheden wordt door maatregelen van de gemeente Putten tot een minimum beperkt, maar kan nooit helemaal worden voorkomen. Dat antwoordt het college van burgemeester en wethouders naar aanleiding van een brief van het ROCOV Gelderland. Dat is de belangenorganisatie voor reizigers met het openbaar vervoer in deze provincie.

Wijnand Kooijmans

In de brief wordt gewezen op een opvallend aspect in de vervoerplannen. Op steeds meer lijnen zien vervoersbedrijven zich genoodzaakt rijtijden te verlengen vanwege een slechtere doorstroming van de bussen. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de toenemende verkeersdrukte, maar ook door niet afgestemde werkzaamheden op de routes van bussen, zo stelt de belangenorganisatie.

DRUKTE Gewezen wordt op extra drukte op wegen die tijdens wegwerkzaamheden worden ingezet als omleidingsroutes. Maar ook de komst van snelheidsremmende maatregelen, zoals drempels, verkeersplateaus of afwaardering van wegen naar 30- of 60-km zones. Daarnaast wordt de aanpassing van de afstelling van verkeerslichten genoemd.

Volgens ROCOV gaat het om een groot aantal zaken waarbij gemeenten een rol spelen. Het openbaar vervoer en daarmee de reizigers ondervindt hiervan de nodige nadelen, zoals een toename van de reisduur en/of verslechtering van de aansluiting bij stations en ov-knooppunten. Ook moet in meerdere gevallen de frequentie waarmee een lijn wordt gereden naar beneden worden aangepast. Er zijn bij de vervoerder niet altijd extra middelen beschikbaar om het aantal ritten per uur in stand te houden.

REIZIGERS Dat maakt, zo stelt de belangenorganisatie, dat een deel van de huidige reizigers afhaakt en heil zoekt in vooral de auto. Hierdoor verslechtert de doorstroming nog meer. Op de gemeente wordt een beroep gedaan om meer oog te hebben voor het functioneren van het openbaar vervoer per bus. Daaronder worden ook buurtbussen begrepen.

Het Puttense college stelt dat bij werkzaamheden altijd in overleg met een vervoerder wordt geprobeerd om tot een gepaste oplossing te komen. In het kader van diverse reconstructies is met de vervoerder gesproken over de weginrichting en snelheidsmaatregelen. Tevens wordt altijd gezocht naar een passende omleiding, zowel voor de vervoerder als de reiziger. Het college belooft ook in de toekomst bij werkzaamheden aandacht te blijven besteden aan het openbaar vervoer.