• Wijnand Kooijmans

Nieuwe invulling van diensten stationsgebied Putten

PUTTEN DOEG bv mag wat de gemeente Putten betreft het stationsgebouw en de stationsomgeving in gebruik gaan nemen. Het college van burgemeester en wethouders is bereid hieraan mee te werken door het afgeven van een tijdelijke omgevingsvergunning zodra er een definitieve aanvraag ligt.

Wijnand Kooijmans

Het verzoek van DOEG is ingegeven nadat de huidige uitbaters van het stationsgebouw hebben aangegeven mogelijk hun activiteiten noodgedwongen te moeten staken. Het nieuwe gebruik gaat, zo blijkt uit het principeverzoek, uit drie pijlers.

PIEKTIJDEN Tijdens de piektijden van reizigers wordt de horeca voortgezet door de huidige uitbaters met ondersteuning van één of twee medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast komen er toezichthoudende activiteiten door twee of drie mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat dan ook om het schoon- en netjes houden van de stationsomgeving en mogelijk kleine productiewerkzaamheden, fietsreparaties en onderhoud van groen.

Daarnaast gaan zes tot acht medewerkers met een gelijke handicap productiewerkzaamheden verrichten in het stationsgebouw. Er wordt gedacht aan mensen die werkfit moeten worden of herintreders die klaar moeten worden gestoomd voor de arbeidsmarkt. Op grond van de huidige bestemming mogen alleen activiteiten plaatsvinden die verbonden zijn met het spoor. Het voorgestelde initiatief voldoet daaraan maar deels.

LEEFBAARHEID Voor de leefbaarheid op het station en ook de gastvrijheid naar de treinreizigers toe wordt het wenselijk gevonden dat er vanuit het stationsgebouw diensten worden aangeboden. Mede omdat dit een impuls kan geven aan de beleving van de treinreiziger. Bovendien gaat het om een uitbreiding van bestaande activiteiten. Door medewerking te verlenen kan bovendien de staat van onderhoud van de stationsomgeving verbeteren.

Het initiatief is afkomstig van DOEG. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het opzetten en exploiteren van sociale ondernemingen. Door de principemedewerking van de gemeente kan het bedrijf verder gaan met de precieze gewenste toekomstige invulling. De tijdelijke vergunning kan gaan gelden voor tien jaar. Wil men daarna verder gaan, moeten de activiteiten bij het opstellen van een nieuw ruimtelijk plan worden ingepast.