• Koen Suyk

Onderhoud aan wegen valt ruim een ton duurder uit

PUTTEN Het groot onderhoud aan de Calcariaweg en Sprielderweg is 115.000 euro duurder uitgevallen dan geraamd. De gemeenteraad wordt gevraagd dit bedrag alsnog beschikbaar te stellen.

Wijnand Kooijmans

Groot onderhoud aan de wegen was nodig, waarbij ook extra verkeersmaatregelen om de hoek kwamen kijken. Dit om de verkeersveiligheid te verbeteren. Tijdens de werkzaamheden stuitte de gemeente op een onvoorziene technische tegenvaller. In de voorbereiding van het groot onderhoud is het asfalt onderzocht en daarbij bleek dat het niet nodig was het asfalt te vervangen. Tijdens de werkzaamheden werd echter duidelijk dat het asfalt op een aantal plekken ij de Sprielderweg en een deel van de Calcariaweg te dun en zwak was om de kwaliteit van het nieuwe wegdek te garanderen. Om problemen met het nieuwe wegdek te voorkomen is door het college van burgemeester en wethouders besloten de kwetsbare weggedeelten van een volledig nieuwe asfaltconstructie te voorzien.

EXTRA MEERWERK De tegenvaller bracht ook ander extra meerwerk mee. Zo was het niet meer haalbaar om de deklaag in één keer aan te brengen voor de winter van 2018-2019. Het gekozen mengsel voor de deklaag kan niet bij koud weer worden aangebracht.

Om de winter te overbruggen moesten extra maatregelen worden getroffen, zoals het opvullen van een sleuf naast het asfalt op de Calcariaweg en het in stand houden van de (extra) bebording. Ook de extra aanvoer van frees- en asfalteermachines brachten extra kosten met zich mee.

Door een nieuwe methode om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van de wegen verwacht het college dat in de toekomst tegenvallers, zoals bij deze werkzaamheden, kunnen worden voorkomen.