• Google Streetview

Wethouder niet optimistisch over verlagen snelheid

PUTTEN Wethouder Ewoud 't Jong verwacht op korte termijn antwoord van de provincie Gelderland over de wens van de gemeenteraad van Putten rond de maximum snelheid op zowel de Nijkerkerstraat als de Oude Rijksweg.

Wijnand Kooijmans

Hij is echter niet optimistisch als het gaat om de bereidheid van de provincie de snelheid te verlagen van tachtig naar zestig kilometer per uur. De provincie heeft spijt dat in het verleden de gemeente Ermelo is toegestaan de snelheid op de Harderwijkerweg tussen Ermelo en Harderwijk te verlagen naar vijftig kilometer per uur. Tot nu heeft de provincie dan ook altijd vastgehouden aan de tachtig kilometer voor beide Puttense wegen.

BEPERKEN 't Jong kwam tot zijn uitspraken tijdens de vaststelling van het bestemmingsplan Kraakweg in de commissie Ruimte. Met de provincie zijn er afspraken gemaakt over het beperken van het aantal aansluitingen op de Nijkerkerstraat. Dat maakt dat de gemeente de Kraakweg via een nieuwe aantakking laat aansluiten op de rotonde van de Nijkerkerstraat en de Van Geenstraat. De nieuw te bouwen woningen op de locatie Matchpoint worden ontsloten via de Mennestraat. De huidige ontsluiting van de Kraakweg wordt ook onveilig gevonden.

De nieuwe weg maakt wel dat er meer geluidsbelasting ontstaat op enkele woningen. De voorkant van deze woningen is echter bestemd voor kantoorruimte, wonen moet aan de achterkant plaatsvinden. Dat maakt dat het college van burgemeester en wethouders de toename van de geluidsoverlast aanvaardbaar vindt.

BEDRIJF Van de nieuwe ontsluiting gaat ook gebruik gemaakt worden door een bedrijf. Henk Koornneef (Gemeentebelangen) ziet graag dat in de toekomst het wellicht bespreekbaar wordt dat het bedrijf gaat worden verplaatst en op de huidige locatie dan woningbouw kan plaatsvinden. Volgens 't Jong is met het bedrijf wel een betere ontsluiting van hun locatie afgesproken.

De huidige fietsenstalling aan de Kraakweg wordt verplaatst, zo gaf de wethouder aan. Bij de uitvoering van het plan wordt aandacht geschonken aan een goede bewegwijzering voor bezoekers en bevoorradend verkeer van het aannemersbedrijf. De commissieleden vinden dat de vaststelling van het bestemmingsplan in de raad als hamerstuk kan worden afgedaan.