• Wijnand Kooimans

Verrassing zat er aan te komen

PUTTEN Het Puttense college van burgemeester en wethouders zegt verrast te zijn door het besluit van de Stichting Buitensport Putten het contract met de gemeente op te zeggen per 1 oktober. Het gaat om het beheer van sportpark De Eendracht van voetbalvereniging Rood Wit.

 

Dat het college zegt verrast te zijn mag verrassend worden genoemd. Wat wie de discussie over het groot onderhoud aan de accommodaties van verenigingen vanaf het begin heeft gevolgd kon op de klompen aanvoelen dat het risico groot was dat bestuurders zouden opstappen.

 

COMMISSIE In de raadscommissie van mei van dit jaar liet voorzitter Teun van Bloemendaal van de voetbalvereniging Rood Wit  waarschuwende woorden horen. Hij is van mening dat door het college rechten van verenigingen onder de tafel zijn geveegd. Zelf gaf hij al aan liever te gaan vissen dan zaken te doen met een onbetrouwbare overheid.

Maar ook sprak hij de inmiddels vrijwel profetische worden dat vrijwillige bestuurders het bijltje erbij neer hebben gelegd en anderen dit voorbeeld zouden volgen. Ook gaf hij aan dat het de gemeente is geweest die het onderhoud en het sportpark wilde overnemen. Terwijl dat Rood Wit twee sponsoren kostte die de onderhoudswerkzaamheden gratis deden.

WOORDEN College en de meerderheid van de gemeenteraad legden de waarschuwende woorden naast zich neer. Volgens hen waren er afdoende en duidelijke afspraken gemaakt met de verenigingen dat groot onderhoud vanaf nu voor hun rekening kwam. En daarin geen wijziging meer zou komen.

Dat verenigingen een andere conclusie waren toegedaan is wellicht te gemakkelijk voor zoete koek geslikt. Het was voor de beheersstichting van de accommodatie van SDC(P) reden zelfs naar de rechter te stappen vanwege contractbreuk door de gemeente. Er kwam, misschien achteraf wel jammer, geen uitspraak van de rechter omdat met SDC(P) een compromis werd gesloten.

 

WAARSCHUWING Maar ook dit compromis had een waarschuwing moeten zijn. Want de kritiek dat de gemeente contractbreuk had gepleegd bleef recht overeind staan en werd niet ingetrokken. De situatie van SDC(P) is niet helemaal te vergelijken met die van Rood Wit. Deze vereniging s huurder.Vergelijk de gemeente met een woningcorporatie. Die zijn verantwoordelijk voor het groot onderhoud aan hun eigendommen. Van de huurder mag worden verwacht dat ze klein onderhoud voor eigen rekening neemt.

Wie gelijk heeft is moeilijk aan te geven. Feit blijft dat als het gaat om de uitkomsten van de gesprekken verenigingen en gemeente lijnrecht tegenover elkaar blijven staan als het gaat om de vertaling van de uitkomsten.

 

ONDERZOEK Het college wil een gesprek met de Stichting Buitensport omdat de brief waarin het contract wordt opgezegd vragen oproept. De brief is echter zo klaar als een klontje. Er wordt gesproken over een onbetrouwbare overheid. Tijd dat de raad om een onderzoek vraagt, zo'n beschuldiging kun je niet over je kant laten gaan. Voor wie de uitkomst ook negatief is.