• Archief BDUmedia

Vertraging zorgt voor flinke stijging kosten rondweg

PUTTEN Eind 2017 moet dan toch uiteindelijk de lang verwachte rondweg Henslaere 2 zijn aangelegd. Kosten voor de gemeente Putten 5,5 miljoen euro. De laatste hinderpaal betreft de aankoop van de benodigde gronden. Door het college van burgemeester en wethouders wordt verwacht dat binnenkort met drie van de vier betrokken eigenaren overeenstemming wordt bereikt over de aankoop van hun grond.

Wijnand Kooijmans

Lithos/Mirthos, gevestigd aan de Stationsstraat, heeft echter aangegeven niet in te stemmen met de prijs die door de gemeente voor hun grond is geboden. Met daaraan tevens gekoppeld de mededeling dat zij zich tot het uiterste zullen verzetten tegen onteigening, Het college verwacht dat de procedure rond de onteigening bij de Kroon uiterlijk april 2017 is afgerond en daarmee alle benodigde grond eigendom is van de gemeente Putten.

Voor de aanleg van de weg moet de woning Stenenkamerseweg 14 worden verplaatst. Daarnaast wil het college medewerking verlenen aan het aan de Stenenkamerseweg gevestigde afvalverwerking- en grondverzetbedrijf Van de Mheen, de inpassing van twee woningen in het plan en het spoorbedrijf Van de Mheen Rail BV.

Door alle vertragingen zijn de kosten die de gemeente moet maken voor de aanleg van de weg inmiddels flink gestegen ten opzichte van de eerste plannen die dateren uit 2009. In dat jaar werd 3,3 miljoen euro gereserveerd voor de aanleg van de weg. Bij de stijging speelt wel een rol dat enkele extra voorzieningen moeten worden aangelegd. Alleen de verwerving van de gronden kost de gemeente echter 450.000 euro meer dan geraamd. Het risico dat de uiteindelijke aanlegkosten nog verder stijgen wordt daarnaast niet uitgesloten door het college.

De aanleg van de weg is belangrijk voor de ontsluiting van Keizerswoert en Bijsteren maar ook voor de ontlasting van de dorpskern van zwaar verkeer. Door de aanleg van de weg wordt de Stationsstraat flink ontlast van verkeer richting rijksweg A28 bij Nulde. Richting Garderen kan het verkeer gebruik maken van de Van Geenstraat, de Voorthuizerstraat en de Garderenseweg. Hierdoor moet ook het verkeer op de Engweg flink afnemen.

Op de rotonde Henslaere/Stationsstraat wordt een rotonde aangelegd waar maximaal vijftig kilometer per uur mag worden gereden. Verwacht wordt dat deze snelheden niet worden gehaald maar uit veiligheidsoverwegingen is gekozen voor de aanleg van vrij liggende fiets- en voetpaden.

Onder de rondweg wordt een eenvoudige dassentunnel aangelegd omdat sporen van deze dieren zijn aangetroffen. Ook zijn een tweetal nieuwe broedkosten op een andere locatie geplaatst in verband met de aanwezigheid van een 'stelletje' steenuilen. In het plan is verder rekening gehouden met het verbeteren van de spoorwegovergang in de loop van dit jaar of uiterlijk 2017.

Zodra de Henslaere volledig is aangelegd wordt een deel van de Stationsstraat ingericht als een gebied waar maximaal dertig kilometer per uur mag worden gereden. Ook mogen zware voertuigen dan geen gebruik meer maken van dit traject.