• Jaap van den Broek

Vervolgonderzoek naar dassenburcht nodig

PUTTEN Twee onderzoeken naar de aanwezigheid van dassen in de omgeving van de Stenenkamerseweg hebben een negatief resultaat opgeleverd. Maar het derde en laatste onderzoek heeft twijfels opgeroepen en dat maakt vervolg onderzoek nodig.

Wijnand Kooijmans

De eventuele aanwezigheid van een dassenburcht heeft, volgens wethouder Nico Gerritsen, geen invloed op de woningbouw in Rimpeler. Volgens hem wordt dan gehandeld zoals in de Natuurbeschermingsweg wordt voorgeschreven.

De eventuele aanwezigheid van een dassenburcht speelt een rol bij het inmiddels door de raad vastgestelde bestemmingsplan Henslare Stenenkamerseweg 14/20-24. Dat is gericht op verplaatsing van een woning en de planologische inpassing en uitbreiding van twee aan de betreffende weg gelegen bedrijfspanden. Ook drie woningen kregen hierin een definitieve bestemming als zodanig.

In het plan is opgenomen dat een geluidwerende voorziening moet worden aangebracht bij de puinbreker van het bedrijf Van de Mheen. De voor de uitbreiding van de bedrijven benodigde gronden worden aan hen verkocht door de gemeente.