• Archief BDU Media

Verzoek bouw woningen Calcariaweg afgewezen

PUTTEN Op een perceel aan de Calcariaweg in Putten mogen geen twee woningen worden gebouwd. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de gevraagde medewerking niet te verlenen.

Wijnand Kooijmans

Het gaat om een terrein tussen de Peppelerweg en de Garderenseweg. In het geldende bestemmingsplan is de bouw van twee vrijstaande woningen niet toegestaan op het perceel dat in het verleden in gebruik was als een kleine kwekerij. De bedrijfsvoering daarvan is overigens al meer dan 25 jaar geleden beëindigd.

WEGGETJE Ontsluiting van het perceel vindt plaats via een weggetje dat eigendom is van de gemeente Putten. Het gaat om een gebied in een relatief open terrein dat wordt omzoomd door bos. Beleid van de gemeente is dat overgangsgebieden tussen de bebouwde kom en het achterliggende bos- en natuurgebied niet verder moeten worden bebouwd.

Doel is te bereiken dat het overgangsgebieden blijven tussen de dichte bebouwing van het dorp en het Natura 2000 gebied waar geen of weinig bebouwing voorkomt. De aanvragers van de woningbouw hebben zich tijdens een gesprek wel bereid verklaard op het perceel bomen aan te planten.

AANTASTING Het college vindt echter dat de toevoeging van woningen in dit gebied een onaanvaardbare aantasting betekent van het achterliggende fraaie bosgebied. Bovendien wordt gevreesd dat bij het meewerken aan het verzoek de aanzet wordt gegeven tot de bouw van meer woningen in dit gebied.