• Gemeente Putten

Verzoek grafmonument Poolse soldaat Herbert Lippock afgewezen

PUTTEN Er mag geen grafmonument worden geplaatst op het graf van de in 1944 in Putten overleden Poolse soldaat Herbert Lippock.

Wijnand Kooijmans

Een hiertoe ingediend verzoek is afgewezen door het Puttense college van burgemeester en wethouders. Aangegeven wordt dat er sprake moet zijn geweest van een algemeen graf. De termijn van dertig jaar waarvoor een grafrecht geldt is, zo zegt het college, inmiddels al ruim twee keer verstreken. Dat betekent dat de plaats waar Lippock is begraven nog wel aan moet zijn te geven. Maar na 74 jaar is er, naar de mening van het college, geen plek meer waar een grafmonument/gedenksteen kan worden geplaatst.

De indieners van het verzoek wordt erop gewezen dat de oorlogsgeschiedenis in Putten zeer gevoelig ligt. Het college vindt dat het complex is om na een zo'n lange periode de feiten en omstandigheden te beoordelen waaronder Lippock is gestorven. De plaatsing van een gedenksteen kan controversioneel zijn.

Aangeraden wordt het verzoek eerst voor te leggen aan de Stichting Oktober '44 of de Stichting Samen Verder. Putten heeft besloten een beeldbank van alle graven aan te leggen, waaronder ook de graven op de begraafplaats aan de Engweg. Dat maakt het wellicht mogelijk alle namen en aanduiding van locaties van graven van oorlogsslachtoffers weer te geven. Dat geldt ook voor de naam van Lippock.