• Foto: Aart Aalbers

Vijftigduizend euro voor uitbreiding begraafplaats Schootmanshof

PUTTEN Om voor de toekomst voldoende graven te hebben wil het Puttense college de huidige begraafplaats Schootmanshof uitbreiden. De gemeenteraad wordt gevraagd een krediet van vijftigduizend euro beschikbaar te stellen om de uitbreiding voor te bereiden.

Wijnand Kooijmans

Het blijkt dat er vanaf 2023 geen kindergraven meer aanwezig zijn. Vanaf 2030 zijn er daarnaast geen graven meer beschikbaar voor volwassenen. In de tweede fase van de uitbreiding van Schootmanshof is een vak van 101 kindergraven opgenomen, dit ten koste van negentig graven voor volwassenen. Dat is gelijk aan het aantal mensen dat jaarlijks wordt begraven.

Om de benodigde begraafcapaciteit voor de langere termijn veilig te stellen, mede ook gezien de toenemende vergrijzing, is uitbreiding van de huidige begraafplaats nodig. Het gaat, zo zegt het college, om rond de driehonderd plaatsen.

Uit een eerste onderzoek is gebleken dat een locatie, direct grenzend aan de huidige begraafplaats, het meest voor de hand ligt om de uitbreiding te realiseren. Wel moet hiervoor door de gemeente nog grond worden aangekocht. De derde fase van de uitbreiding betreft een oppervlakte van 10.932 vierkante meter. Voldoende voor een extra capaciteit van achthonderd graven. Voldoende voor negen jaar begraven.

Daarnaast wordt op de Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Engweg Zuid gekeken naar de mogelijkheid extra graven uit te geven. Hier is ruimte vrijgekomen door de inmiddels afgeronde herinrichting. Indien de raad akkoord gaat kan met de voorbereiding van de uitbreiding nog dit jaar worden begonnen. Verwacht wordt dat vooral de aankoop van gronden daarna nog wel enige tijd in beslag zal nemen. Daarom wordt verwacht dat met de daadwerkelijke uitbreiding pas in 2019 is gerealiseerd.

(Archieffoto ter illustratie).