• www.pixabay.com

Visie nodig voor aanpak van fietspaden

PUTTEN Een visie rond de fietspaden in de gemeente Putten moet worden meegenomen in het verkeers- en vervoersplan zoals dat komend jaar wordt opgesteld.

Wijnand Kooijmans

Dat stelt wethouder Roelof Koekkoek naar aanleiding van een discussie, aangezwengeld door Wij Putten, over kritiek op de staat van onderhoud van veel fietspaden afkomstig van Wim Buitenhuis uit Harderwijk. Arap-John Tigchelaar (Wij Putten) zegt zich in de kritiek te herkennen en deze ook te erkennen. Zo heeft hij een gat in een fietspad gezien waar gemakkelijk een bowlingbal in kan worden gestopt.

,,Niet alle paden zijn even slecht, maar het kan beter'', zegt Tigchelaar. Wat dat betreft is hij blij dat in Putten-West al de nodige maatregelen worden getroffen. Hij vindt dat een visie moet worden ontwikkeld en hij pleit voor een meerjarenprogramma als het gaat om onderhoud.

Ellis van Dam (Gemeentebelangen) steunt de door Wij Putten gewenste aanpak. Ewoud 't Jong (SGP) vindt een meerjarig onderhoudsplan een goed idee, al heeft hij geen idee hoeveel geld daarmee gemoeid gaat. Ten aanzien van de breedte van de fietspaden wil hij wel een slag om de arm houden. Hij vraagt zich af of een gemeente alle vormen van fietsen moet faciliteren. Dat vraagt, volgens hem, om een afweging van belangen.

Jan van de Brink (ChristenUnie) vraagt om een bredere visie, naast fietspaden moeten daarin ook de wandelroutes worden meegenomen en wellicht autoroutes. Robert Olthuis (CDA) vindt dat ook een regionale aanpak nodig is. Hij pleit ook voor aansluiting op het fietspadensnelnet dat door de gemeente Barneveld wordt aangelegd.

Wethouder Roelof Koekkoek deelt niet de mening van Tigchelaar dat het onderhoud van fietspaden is gebonden aan de hoogste kwaliteit. Volgens hem ligt het net een niveautje lager en is daarop ook het beschikbare geld gebaseerd. In het verleden heeft de gemeente gelden voor onderhoud van fietspaden ontvangen van de toenmalige recreatiegemeenschap Veluwe. Maar dat geld is al besteed en zelfs meer.

Volgens de wethouder is het de beste oplossing wanneer in de toekomst fietspaden van beton worden aangelegd. Nu is het bijvoorbeeld te kostbaar om machines het bos in te sturen om een klein stukje asfalt te vernieuwen. Voor hem is het ook de vraag of de breedte van recreatieve fietspaden moet worden aangepast voor gebruik door speed-pedelecs.