• Archief BDU Media

Voldoende plannen in de maak voor woningbouw

PUTTEN Om aan de vraag naar voldoende woningen te kunnen voldoen wil het college het aantal jaarlijks te bouwen woningen verhogen naar tachtig.

Wijnand Kooijmans

 

Putten blijft daarmee kiezen voor een beheerste groei met behoud van het dorpse karakter. In de periode van 2013 tot 2025 moet Putten in totaal 913 woningen realiseren. In de eerste drie jaar zijn er hiervan 246 gerealiseerd. In 2016 werd wel gewerkt aan veel plannen maar konden maar 28 woningen worden toegevoegd aan de woningvoorraad.

Dat betekent dat tot 2025 nog 639 woningen moeten worden gebouwd. Hierbij moet er rekening mee worden gehouden dat niet alle plannen welke in de pen zitten ook daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd. Dat betekent dat uitgegaan moet worden van 767 woningen in de planning.

Op korte termijn worden dit jaar meerdere complexen opgeleverd. Het gaat om 36 woningen op de hoek van de Damstraat, vijftien woningen aan de Klaas Frisohof en veertien in de wijk Bijsteren. Ook wordt aangenomen dat er extra woningen worden gebouwd in het kader van de functieverandering waarbij oude agrarische gebouwen worden gesloopt in ruil voor de bouw van woningen.

Schandplek is het oude postkantoor waarvoor de plannen niet konden worden ontwikkeld door jurisdische problermen tussen de eigenaar en ontwikkelaar. Gekeken wordt of het plan of een aangepast plan alsnog kan worden uitgevoerd door een nieuwe ontwikkelaar. Ook voor andere gebieden zijn voldoende plannen in de maak.

Wel moet gekeken hoe kan worden voldaan aan de vraag naar voldoende goedkope koopwoningen en hoe te bouwen na 2024.