• Stadhuis Putten

    Wijnand Kooijmans

Voormalig schildersbedrijf krijgt woonbestemming

PUTTEN De bedrijfsbestemming verdwijnt van een perceel aan de Garderenseweg in Putten en wordt gewijzigd in wonen. Op de betreffende locatie was voorheen een schildersbedrijf gevestigd.

Wijnand Kooijmans

Het perceel is gelegen tussen andere woonbestemmingen en dicht tegen camping de Rusthoeve aan. Het verdwijnen van de bedrijfsbestemming zorgt, zo vindt het college van burgemeester en wethouders, voor de omliggende percelen voor een gezonder woon- en leefklimaat.

WIJZIGING De raadscommissie Ruimte stemt in met de wijziging. Al vraagt Gertine Elisenaar (CDA) zich af waarom het college zo graag in dit soort situaties af wil van de bedrijfsbestemming en bedrijven doorverwijst naar een bedrijventerreinen. Volgens haar is het best goed op enkele plaatsen bedrijven toe te staan bij woningen. Ook is ze bang dat het wel toestaan van de opslag van auto's, boten en caravans voor problemen kan zorgen.

Dat laatste zal, zo verwacht Nico Gerritsen, zeker niet het geval zijn. Het gaat om het parkeren van oude auto's die maar een enkele maal op de openbare weg komen. In totaliteit neemt daardoor het aantal verkeersbewegingen af. Wanneer de omgeving er beter van wordt, werkt het college graag mee aan dit soort plannen, stelt Gerritsen. Zeker ook om problemen in de toekomst te voorkomen.

BEDRIJVEN Volgens Gerritsen is er voor zzp-ers voldoende ruimte voor een bedrijf aan huis. Zij het dat het dan gaat om maximaal honderd vierkante meter. In het plan Rimpeler is plek voor enkele bedrijven aan huis. Maar dan moet, zo geeft de wethouder aan, worden gedacht aan een huisartsenpraktijk of een tandartspraktijk.