• Ria Hoving

Voortbestaan van noodlijdend Stroud blijft onduidelijk

PUTTEN Het voortbestaan van mulitfunctioneel centrum (MFC) Stroud is gegarandeerd tot eind 2015 door middel van een extra krediet. Haar bestaansrecht op de lange termijn blijft echter nog onzeker en vereist diepgaand onderzoek.

Ria Hoving

Noodlijdende dorpshuizen zijn een bekend fenomeen in heel Nederland en zo ook in Putten. Het voortbestaan van MFC Stroud is, in eerste instantie, gegarandeerd tot einde van dit jaar. In de tussentijd zal verdiepend onderzoek moeten worden gedaan naar het meerjaren onderhoudsplan en de exploitatiebegroting van Stroud in de komende 10 jaren, heeft de gemeenteraad donderdag 2 juli besloten.

De constante worstelingen van Stroud, in de afgelopen jaren, om haar begroting sluitend te krijgen, zijn vooral ontstaan door een daling van de vraag naar sociaal culturele activiteiten. Daarnaast zijn de commerciële activiteiten van Stroud niet langer toegestaan, waardoor de exploitatie tekorten inmiddels zijn opgelopen tot 66.000 euro. De gemeente heeft in voorgaande jaren steeds de exploitatietekorten aangevuld. Onderhoud van het gebouw en andere noodzakelijke aanpassingen zijn echter niet meer uitgevoerd, waardoor het noodzakelijk is geworden om voor het voortbestaan van MFC Stroud 1,5 miljoen euro te investeren. De vraag ligt nu voor of MFC Stroud toekomstbestendig valt te exploiteren.

De gemeente Putten heeft daarom, begin dit jaar, een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren door ISC adviseurs. Uit dit onderzoek blijkt dat MFC Stroud in 2016 een dekkende exploitatie kan voeren. Hiervoor is een investering benodigd van 1,5 miljoen euro, welke niet op de begroting van MFC Stroud kan drukken en dus als gift van de gemeente wordt gezien. In dit rapport wordt ook aangegeven dat de huidige formatie te groot is voor de huidige bezetting van MFC Stroud en dat meer maatschappelijk ondernemerschap nodig is voor een toekomstbestendige exploitatie. In dit haalbaarheidsonderzoek is voornamelijk gekeken naar de consequenties van verbouw. ,,Indien nieuwbouw serieus gewogen wordt, is verdere uitwerking van dit scenario aan te bevelen", zo valt te lezen in het openbare gedeelte van dit onderzoek.

Als reactie op het collegevoorstel om MFC Stroud te verbouwen dient Van Voorst (Wij Putten) tijdens de raadsvergadering een amendement in, namens WIJ Putten, Christen Unie en SGP. In dit amendement, met de naam "Samen in Stroud' vraagt Wij Putten naar een verdiepend onderzoek inzake het langjarig onderhoud en de langjarige exploitatie. Tevens wordt hierin aangegeven om Stroud 100.000 euro te geven, ter overbrugging van de exploitatietekorten van 2014 en 2015. Eind 2015 kunnen we dan een definitief besluit nemen over de toekomst van Stroud, zo luidt de strekking van het amendement.

Evers (CDA) geeft in de raad aan dat hij het belangrijk vindt dat meer alternatieven worden onderzocht, zoals bijvoorbeeld een nieuwbouw alternatief en een minimale variant. De raad kan daarmee een meer gefundeerde keuze maken, zo betoogt Evers, ter ondersteuning van het sub-amendement dat hij namens het CDA indient. In een reactie hierop geeft wethouder Kleijer aan dat ,,het belangrijk is om goed te kijken wat politiek haalbaar is en nieuwbouw is dat blijkbaar niet."

Het subamendement wordt verworpen met de stemmen van Gemeentebelangen, VVD en CDA voor.

Het amendement van Wij Putten en het geamendeerde voorstel wordt uiteindelijk met algemene stemmen aangenomen.