• import

Vorige coalitie heeft opnieuw de voorkeur

PUTTEN De mogelijkheden verder te gaan met de huidige partijen die het Puttense college van burgemeester en wethouders vormen is de eerste optie. Tot deze conclusie komt Herman Luitjes van Wij Putten na de eerste gespreksronde met alle partijen.

Wijnand Kooijmans

Volgens Luitjes waren de gesprekken met alle partijen open en constructief. Daarin prijst hij de lijsttrekkers van de andere partijen. Uitgangspunt voor alle partijen is te komen tot een stabiel college dat kan rekenen op voldoende draagvlak binnen de gemeenteraad,

Het voortzetten van de huidige coalitie van Wij Putten, ChristenUnie en SGP biedt, zo geeft Luitjes aan, daartoe ook de mogelijkheid.

De drie partijen hebben in de afgelopen raadsperiode maar ook in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen geen afstand genomen van het collegebeleid. Hoewel Luitjes dit niet aangeeft is daarvan wel sprake geweest bij zowel CDA als Gemeentebelangen die meerdere keren tegen plannen van het zittende college hebben gestemd.

STEUN Voor Luitjes speelt ook mee dat de steun van de kiezer voor de huidige coalitiepartijen is gestegen van 60 naar 62,5 procent van de stemmen. Tijdens de gesprekken hebben Wij Putten, SGP en ChristenUnie ook nadrukkelijk aangegeven dat voortzetting van de huidige coalitie hun eerste voorkeur heeft.

Luitjes heeft wel aangegeven dat er wel een akkoord op hoofdlijnen tussen de drie partijen tot stand moet komen. Waarmee hij aangeeft dat het nog geen volledig gelopen race is. Indien een akkoord tussen de drie partijen wordt bereikt betekent het dat het huidige college vermoedelijk in dezelfde samenstelling doorgaat.

KANDIDAAT Bij de tussentijdse vervanging van Ard Kleijer door Gerbert Priem heeft de ChristenUnie al nadrukkelijk aangegeven dat de laatste ook in de komende vier jaar nadrukkelijk hun eerste kandidaat is voor de komende vier jaar. Bij Wij Putten is Roelof Koekkoek nadrukkelijk in beeld als kandidaat. Bij de SGP is Nico Gerritsen kandidaat.

Indien de kandidaat wethouders inderdaad worden gekozen heeft dit geen gevolgen voor de samenstelling van de Puttense gemeenteraad. Alle drie de kandidaten stonden niet op een dusdanige plek dat ze ook zijn gekozen als raadslid. Nico Gerritsen fungeerde zelfs nadrukkelijk als lijstduwer. Roelof Koekkoek stond op plek zeven waar Wij Putten vijf raadszetels behaalde. Priem nam de achtste plek in.

AFRONDEN Streven van Luitjes is de gesprekken over de vorming van een nieuw college en een nieuw coalitieakkoord zo snel mogelijk af te ronden. Of dit betekent dat in de eerstvolgende gemeenteraad al een nieuw college kan worden geïnstalleerd is echter nog niet duidelijk. Dat hangt ook mede af van de snelheid waarmee de onderhandelaars van de drie partijen overeenstemming bereiken over het coalitieakkoord. De eerstvolgende gemeenteraad staat gepland donderdag 26 april.