• Archieffoto: Koen Suyk

Vraagtekens bij 210 nieuwe huurwoningen in Putten

PUTTEN Woningstichting Putten (WSP) wil tot 2025 210 nieuwe sociale huurwoningen bouwen, circa dertig procent van de totale nieuwbouw. WSP verwacht zo te kunnen voorzien in voldoende huurhuizen. In de politiek worden daar echter kanttekeningen bij geplaatst.

Ria Hoving

Dat werd duidelijk tijdens de behandeling van het WSP-voorstel in de commissie samenleving. De wachttijd voor een sociale huurwoning voor een starter bedraagt nu vijf jaar. Herman Luitjes (Wij Putten) ziet daarom maar één oplossing: meer woningen bouwen met goedkope huur. ,,Mensen met huururgentie hebben al recht op tien procent van de vrijkomende woningen. En ook vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders), krijgen vooralsnog een voorkeurspositie, dus extra huizen zijn hard nodig'', aldus Luitjes.

Bert Klompenhouwer (VVD) vindt ook dat er meer moet worden gebouwd, maar hij stelde dat er in Putten al relatief veel goedkope huurwoningen zijn. ,,Krijgen we geen leegstand als we er nog meer bijbouwen?", vraagt hij zich af. ,,Laten we oppassen dat we de woningmarkt niet negatief gaan beïnvloeden."

ACHTERSTANDSBUURT Ook wethouder Nico Gerritsen ervaart ,,een spanningsveld'' bij de mogelijke komst van meer sociale huurwoningen. ,, Als we veel sociale huurhuizen realiseren, bouwen we dan niet de achterstandsbuurt van de toekomst?", vroeg hij zich af.

Gerritsen bevestigde dat vluchtelingen met een verblijfsvergunning nog steeds voorrang krijgen bij de toewijzing van een sociale huurwoning. De gemeente Putten moet volgend jaar zeventig van deze 'statushouders' plaatsen. ,,Volgens de minister wordt dit voorkeursrecht geschrapt, maar op dit moment is dit nog een wettelijke verplichting", aldus de wethouder.

BOUWLOCATIES WSP meldt in haar voorstel dat zij in 2016 de haalbaarheid en geschiktheid voor sociale huurwoningen gaat onderzoeken voor de inbreidingslocaties Wallenbergstraat en de omgeving van de Brinkstraat. De woningstichting wil ook graag deelnemen in de uitbreidingslocatie Rimpeler.

In 2016 bouwt WSP 36 nieuwe woningen op de hoek van de Van Damstraat en zes woningen op het Klaas Frisohof, het terrein van de voormalige Da Costaschool.

De woningstichting wil gaan zorgen voor een website met alle sociale huurwoningen in de regio. Starters die nog maar kort staan ingeschreven, kunnen halverwege 2016 gebruik maken van de lotingmodule, zodat zij toch een reële kans maken op een sociale huurwoning.

Wethouder Gerritsen komt in het eerste kwartaal van 2016 naar de commissie met een collegevoorstel voor het woningbouwprogramma in de periode 2017-2024.