• Tim van Donkersgoed

Vragen rond extra subsidie Stroud

PUTTEN Met de 47.000 euro extra subsidie voor de aanstelling van een sociaal maatschappelijk ondernemer heeft het Puttense college de Stichting Stroud een extra boost willen geven.

Wijnand Kooijmans

Dat zegt wethouder Gerbert Priem naar aanleiding van vragen van de fractie van Gemeentebelangen. Aanleiding voor de vragen is de eerdere afspraak dat de verantwoordelijkheid voor een bruisend Stroud en een kloppende exploitatie ligt bij de Stichting Stroud. Volgens het college van burgemeester en wethouders onderbouwen de huidige financiële cijfers de conclusie dat de Stichting op dit moment de exploitatie nog niet zodanig op orde heeft dat niet alle te maken kosten daaruit kunnen worden gedekt.

KOSTEN De stichting staat voor noodzakelijke aanpassingen binnen het personeelsbestand met daaraan verbonden kosten. Dat maakt dat men de kosten voor de aanstelling van de maatschappelijk ondernemer financieel kan dragen. Gemeentebelangen vraagt zich af waarom de huidige bedrijfsleider deze functie niet kan vervullen.

Maar volgens het college is het de verantwoordelijkheid van Stichting Stroud het personeelsbestand op de juiste wijze in te richten. Naar de mening van het college heeft het stichtingsbestuur hierin ook de juiste weg ingeslagen. Aangegeven wordt dat er sinds 2011 veertien keer een eenmalige subsidie is verstrekt. Negen keer was er sprake van een aanvulling van het subsidietekort tot een totaal bedrag van 604.345,77 euro. Vijfmaal van een investeringssubsidie tot een totaal van 506.361 euro.

AANSTELLING Het college zegt niet betrokken te zijn bij de selectieprocedure voor de aanstelling van een sociaal maatschappelijk ondernemer. Dit wordt ook gezien als een verantwoordelijkheid voor het stichtingsbestuur van Stroud. Middels regelmatige gesprekken houdt het college toezicht op de besteding van de gelden.