• Henk Hutten

Vragen rond vertrek wethouder Kleijer

PUTTEN De oppositiepartijen in de Puttense gemeenteraad voelen zich gepasseerd bij het overleg over het vertrek van wethouder Ard Kleijer en de voordracht van Gerbert Priem als zijn opvolger.

Wijnand Kooijmans

Dat is voor Gemeentebelangen, CDA en VVD reden gezamenlijk vragen te stellen aan het college. Zij willen hierop antwoord tijdens de eerstvolgende raadsvergadering. De fracties zeggen het te betreuren buiten het overleg te zijn gehouden omdat zij hierdoor de bij hen levende vragen niet konden stellen. Deze worden nu alsnog gesteld, zij het met een felicitatie aan het adres van Kleijer die manager ouderenzorg wordt bij de Welzijnsunie Noordwest-Veluwe.

PORTEFEUILLE De drie partijen willen weten of overwogen is de afgeslankte portefeuille van wethouder Kleijer onderling te verdelen. Tijdens de huidige periode nam Kleijer afstand van de portefeuille sport nadat SDC(P) te vroeg geld had ontvangen voor de aanleg van een kunstgrasveld. Ook wordt gevraagd hoe wordt aangekeken naar de onafhankelijk van de beoogde nieuwe wethouder. Mede omdat hij voor veel organisaties en personen in de gemeente Putten heeft gewerkt of nog werkt.

De drie fracties willen ook weten of er een herverdeling komt de portefeuilles van de wethouders. De vraag wordt aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd of het verstand is iemand voor een periode van zes maanden (tot de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018) te benoemen die geen enkele politieke ervaring heeft.

RISICO'S Voor CDA, Gemeentebelangen en VVD is het een open vraag welke risico's het college loopt wanneer een wethouder zonder ervaring voor een periode van zes maand wordt benoemd maar ook waarmee de gemeenteraad dan rekening moet houden.

Gevraagd wordt of het college niet is verbaasd dat de ChristenUnie een kandidaat voordraagt zonder politieke ervaring. Terwijl er binnen deze partij voldoende mensen zijn met juist deze ervaring. De drie partijen willen ook weten of wethouder Kleijer recht heeft op een wachtgeldvergoeding en of hij hiervan gebruik maakt. De laatste vraagt betreft of er financiële afspraken zijn gemaakt met de kandidaat-wethouder.