• School Klein Schovenhorst in Putten moest met ingang van het lopende schooljaar worden gesloten.

    Wijnand Kooijmans

Vrijbuitertjes verhuizen niet

PUTTEN Kindcentrum Putten mag gebruik blijven maken van de locatie Klein Schovenhorst voor peuterdagverblijf De Vrijbuitertjes. Door de gemeente Putten was aangegeven dat het gebouw per 1 augustus leeg moest worden opgeleverd door de Stichting Proo. Dit omdat Klein Schovenhorst niet langer wordt gebruikt als basisschool door een gebrek aan leerlingen.

Wijnand Kooijmans

Door de gemeente is besloten het gebouw te verhuren aan het Kindcentrum. Het peuterdagverblijf kan hierdoor gebruik blijven maken van deze locatie. Door de gemeente wordt wel een nieuw plan opgesteld voor het gebied waarin het gebouw van Klein Schovenhorst is gevestigd. De definitieve vaststelling van een plan kan echter nog geruime tijd op zich laten wachten. In de tussentijd wordt een oplossing voor De Vrijbuitertjes in de plannen mee genomen. Cora van den Brink van het Kindcentrum verwacht dat door de verhuur van het pand de ontstane onrust bij sommige ouders kan worden weggenomen.

Het Kindcentrum beschikt over drie locaties binnen de gemeente Putten. Nieuw Pepersgoed is gevestigd aan de Jan Nijenhuisstraat waar een groep is gevestigd voor kinderen van twee tot vier jaar. Pepersgoed is gevestigd aan de Rimpelerweg in een gerenoveerde boerderij. Hier kunnen kinderen van twee tot vier jaar spelen in een groep van maximaal zestien kinderen. In Klein Schovenhorst zijn twee groepen gehuisvest. Eén voor kinderen van twee en drie jaar en één voor kinderen van drie tot vier jaar.