• Vanuit het VVV kantoor aan het Kerkplein wordt veel werk verzet.

VVV actief op vele fronten

PUTTEN De VVV in Putten ontwikkelt een plan om de verouderde toeristische bewegwijzering te vernieuwen en aan te passen aan de huidige situatie. Dit in samenwerking met de gemeente Putten.

Wijnand Kooijmans

Door de bewegwijzering te actualiseren wordt gehoopt Putten aantrekkelijker te maken voor toerist en recreant. En daarmee wordt tevens voorkomen dat de eigen inwoners zoekende zijn in het eigen dorp. Het is onderdeel van het activiteitenplan van de VVV voor de jaren 2017 en 2018. Op basis daarvan is de gemeente Putten bereid de jaarlijkse subsidie van 66.000 euro voorlopig voort te zetten. Met als voorwaarde dat de VVV Putten moet blijven promoten met een sterke focus op gastheerschap. De VVV doet meer dan alleen de voorlichting en verkoop vanuit het eigen kantoor aan het Kerkplein. Onder meer is men betrokken bij de organisatie van meerdere evenementen binnen de gemeente Putten, zoals de Mode & Trenddag en het tweedaagse festival Boom In dat deels wordt gehouden op landgoed Schovenhorst en deels in het centrum van Putten.

 

PLATTEGROND Eén van de eerste doelen voor 2017 is de uitgifte van een plattegrond waarop zowel het centrum als het buitengebied van Putten staan. Hierop worden alle toeristische en recreatieve mogelijkheden van Putten zichtbaar weergegeven. Bezoekers kunnen dan in één oogopslag alle opties zien voor een verblijf in deze gemeente. Dit past ook binnen de voorwaarde van het Puttense college dat er meer samenhang moet komen tussen het bosgebied en Strand Nulde.

RECREATIE Daarnaast moet Putten een eigen gezicht op de Veluwe krijgen en moet worden gestreefd naar het aanbieden van zowel dag- als verblijfsrecreatie. De VVV werkt ook mee gewerkt aan het verbeteren van het fietsknooppunten netwerk op de Veluwe. Daarbij wordt vooral gekeken welke kansen hier voor Putten liggen. Dit vanuit het belang van de fietsers maar ook van ondernemers die gelegen zijn in de buurt van het netwerk. Eén van de doelstellingen is routes meer door en direct langs centra van dorpen en steden te leggen.

 

ROUTES De VVV ontwikkelt zelf wandelroutes en de aanpassing van bestaande routes wanneer dat nodig is. Tevens is men betrokken bij routes die door anderen worden uitgezet, zoals het Geldersch Landschap, Puttens Historisch Genootschap en Staatsbosbeheer. Ook is de VVV betrokken bij de herziening van de hippische mogelijkheden in het Speulder- en Sprielderbos. Daarnaast wil de VVV het hippisch toerisme binnen Putten stimuleren.

Tevens speelt de VVV in op het groeiend aantal buitenlandse bezoekers dat naar Putten komt.

TWEE TALEN De overkoepelende organisatie VisitVeluwe heeft daarnaast speciale campagnes ontwikkeld om bezoekers vanuit Duitsland en België naar de Veluwe te halen. In dat kader brengt de VVV Putten in 2017 een folder op de markt brengt in zowel het Duits als het Engels met daarin de toeristische mogelijkheden. Streven is verder in 2017 Kunst in de Horeca uit te breiden en naar een hoger niveau te brengen.