• Luchtfoto Bosbad Putten

    Bosbad Putten

Warmtepomp zwembad komt er

PUTTEN De gemeenteraad van Putten stelt zich garant voor de aanschaf van een warmtepomp door het bestuur van het Bosbad tot een bedrag van ruim één miljoen euro.

Wijnand Kooijmans

Dat is meer dan het oorspronkelijke bedrag van 740.000 euro waarvoor een garantiestelling was gevraagd. Reden is dat de warmtepomp waarop de keuze was gebaseerd stamt uit 2017 en er inmiddels verbeterde technieken zijn. Tegen de garantiestelling stemden de fracties van Gemeentebelangen en de SGP.

DUURZAAMSTE Lubbert van den Heuvel (ChristenUnie) wil dat het Bosbad straks het duurzaamste zwembad van Nederland is en gasloos. Dat draagt wat hem betreft ook mooi bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente zelf. De warmtepomp is nodig omdat anders door de komst van de wildwaterbaan de uitstoot van CO2 boven de toegestane grens komt.

Mede namens Wij Putten diende hij een amendement in de garantstelling te verhogen zodat het college van burgemeester en wethouders meer speelruimte heeft. Wel moet na het maken van de keuze het college verantwoording afleggen welke keuze is gemaakt en waarom.

SUBSIDIE Herman Luitjes (Wij Putten) vindt dat het zwembad een belangrijke recreatieve functie heeft. Door de komst van de wildwaterbaan hoeft de subsidie die de gemeente verstrekt de komende jaren niet te worden verhoogd. Hij wil gaan voor duurzaamheid en reductie van de uitstoot van CO2 en gekozen wordt voor een aanschaf van een warmtepomp waarvan de investering op korte termijn kan worden terugverdiend.

Luitjes wijst erop dat de gemeente alleen garant staat voor het bedrag en niet zelf investeert. Het enige risico is dat het bestuur niet aan de financiële verplichtingen kan voldoen en de gemeente dan over de brug moet komen. Maar bij het zittende bestuur van het Bosbad is hij daarvoor niet bevreesd.

ALTERNATIEF Reinie van Schoor (CDA) vindt het bedrag van ruim een miljoen een beter alternatief dan het voorstel van het college en kan daarom met de wijziging instemmen. Ook al omdat de overheid wat haar betreft een voorbeeldfunctie heeft. Wel moet verantwoording over de keuze worden afgelegd.

Robin Hoogendijk (Gemeentebelangen) is trots op het zwembad. Maar zegt dat in 2016 is besloten tot de komst van het wildwaterbaan om te zorgen voor een toename van het aantal bezoekers. Die groei is gerealiseerd ondanks dat de wildwaterbaan er nog niet is. Dat maakt dat, volgens hem, de komst van deze baan ook niet strikt noodzakelijk is.

PRINCIPIEEL De SGP-fractie is principieel tegen de garantstelling omdat het zwembad op zondag is geopend. Daarnaast vindt deze partij de komst van de wildwaterbaan niet nodig voor het voortbestaan van het zwembad. Een goede maatregel wat betreft duurzaamheid is volgens Cees Goffau van de SGP de sluiting van het zwembad op zondag.

Dat doet bij Van den Heuvel de vraag rijzen of de SGP daarvan wel zo zeker is. ,,Bespaart de sluiting op zondag energie of kost dat juist meer omdat maandag het koude water moet worden verwarmd."