• Henk Hutten

Warmwaterpomp nodig voor wildwaterbaan

PUTTEN Er moet een warmtepomp worden aangebracht in het Bosbad Putten om de aanleg van de wildwaterbaan mogelijk te maken. Het Puttense college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor zich garant te stellen voor de benodigde investering van 740.000 euro.

Wijnand Kooijmans

Door de raad werd eerder ingestemd met een garantstelling van 2.950.000 euro voor de aanleg van de wildwaterbaan. Na het raadsbesluit kwam het stichtingsbestuur Bosbad Klein Zwitserland tot de ontdekking dat het gasverbruik door de komst van de wildwaterbaan verdubbelt. Met als gevolg dat de uitstoot van CO2 boven de door de provincie Gelderland toegestane grens komt. Ook past de verdubbeling van het gasverbruik niet binnen de duurzaamheidsdoelstelling van het stichtingsbestuur.

MEER BEZOEKERS Na onderzoek van verschillende energieconcepten is het bestuur van de stichting tot de conclusie gekomen dat een warmtepomp de beste oplossing biedt. De wildwaterbaan moet er voor zorgen dat de aantrekkelijkheid van het bad wordt verhoogd en tot meer bezoekers leidt. Dat is van belang voor een goede economische situatie van het bad. De investering in een warmtepomp draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente.

GARANTSTELLING Het stichtingsbestuur kan het benodigde totale bedrag van 900.000 euro voor de komst van de warmtepomp niet lenen zonder garantstelling van de gemeente. Verwacht wordt 120.000 euro subsidie wordt verkregen aan landelijke subsidie. Daarnaast hoeft er 40.000 euro minder in de aanpassing van de cv-installatie rondom de aanleg van de wildwaterbaan te worden geïnvesteerd. De resterende 740.000 euro heeft de stichting niet in kas.

Volgens het college vormt de gezonde financiële positie van de stichting een stevig fundament voor de investering in de warmtepomp. De gemeentelijke subsidie hoeft niet te worden verhoogd.