• Pleidooi voor proef snelheidsverlaging 80 naar 60 km per uur op N303 tussen Voorthuizen en Putten

    Henk Hutten
  • Verkeersdrukte Voorthuizerstraat

    Henk Hutten
  • Pleidooi voor proef snelheidsverlaging 80 naar 60 km per uur op N303 tussen Voorthuizen en Putten.

    Jannes Bijlsma

Weg naar Voorthuizen veiliger

PUTTEN De provincie Gelderland wil bewoners uit de regio Putten/Voorthuizen laten meedenken over hoe de provinciale N303 tussen Putten en Voorthuizen in de toekomst wordt ingericht. Die weg is in 2021 toe aan groot onderhoud. Er is een klankbordgroep in de maak, waarin betrokken bewoners en ondernemers brainstormen over de mogelijkheden.

Jannes Bijlsma

Veel weggebruikers beschouwen het traject tussen Putten en Voorthuizen als bijzonder smal en gevaarlijk. Een informatieavond over het onderwerp, afgelopen woensdagavond in brasserie Buitenlust, trok ongeveer vijftig geïnteresseerden. Eén van hen was de Voorthuizense ondernemer Diederick Huizinga. Hij was het die in maart in de Provinciale Staten voorstelde de snelheid op de N303 te verlagen van 80 naar 60 kilometer per uur, als onderdeel van een totaalpakket aan maatregelen om het 'dichtslibben' van de Veluwe tegen te gaan.

Huizinga heeft zich aangemeld voor de klankbordgroep. Hij is blij met de provinciale aanpak om bewoners bij de toekomstplannen voor de weg te betrekken. ,,Het vertrouwen van de mensen in de overheid is niet altijd even groot", aldus Huizinga. ,,Kijk bijvoorbeeld naar hoe het Lelystad Airport-dossier is afgehandeld. Maar dat de provincie de bewoners en belanghebbenden zo actief meeneemt in de toekomst van de N303 is echt heel positief."

ENTHOUSIASME De Voorthuizenaar proefde tijdens de bijeenkomst enthousiasme voor zijn plan om de maximumsnelheid te verlagen van 80 naar 60 kilometer per uur. ,,De aanwezige ondernemers zeiden ook: 60 is hard zat. Ze willen liever een veilige weg waar je wat minder hard kunt, dan deze onveilige situatie." Volgens Huizinga wordt het traject van Voorthuizen naar Putten vaak gebruikt als sluiproute om de drukke A1 te mijden. Gevolg daarvan is dat de weg veel wordt gebruikt door groot vrachtverkeer, waar die niet op is berekend.

Wat de weg bijzonder maakt, is dat deze een heel bijzonder gebied passeert, aldus Lyda Dik van de provincie Gelderland. ,,Landgoed Gerven is cultuurhistorisch gezien heel waardevol. Het landgoed is sinds het jaar 900 nauwelijks veranderd, dat is echt uniek in Nederland. Je wilt dat het liefst zo ongerept mogelijk houden. Wel is het zo dat als je de weg veiliger wilt maken, dat dit waarschijnlijk meer ruimte kost."

DILEMMA'S Volgens Dik spelen er veel belangen rond de provinciale weg. ,,Je moet denken aan ondernemers die langs de weg gevestigd zijn, recreatieondernemers, bewoners, natuurorganisaties en scholen. Die krijgen allemaal een stem in de klankbordgroep." Ze voorspelt dat bij die overleggen ingewikkelde dilemma's ter tafel komen. ,,Veel mensen hebben bijvoorbeeld het gevoel dat de weg veel door sluipverkeer wordt gebruikt. Uit onderzoek blijkt dit erg mee te vallen, maar je moet wel iets met die gevoelens."

De klankbordgroep komt vijf keer bij elkaar. In oktober worden de mogelijke varianten vastgesteld.