• Jerry Lampen

Weinig animo voor geluidsschermen

PUTTEN Geluidsschermen om het lawaai van de spoorweg tegen te gaan blijken voor de meeste bewoners van woningen niet of nauwelijks acceptabel. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van de gemeente Putten is uitgevoerd.

Wijnand Kooijmans

In totaal zijn er zeven locaties binnen de gemeente Putten waar ProRail verplicht is maatregelen te nemen bij woningen waar de geluidsbelasting door de spoorlijn te hoog is. Bij de meeste woningen wordt gekozen voor raildempers en mogelijk een verdere isolatie van de woningen. Drie locaties komen in aanmerking voor geluidsschermen. Het gaat om woningen aan de Arkemheenseweg, de Nijkerkerstraat en de Stationsstraat.

Van twee van de drie woningen aan de Arkemheenseweg willen de bewoners geen twee meter hoog scherm omdat zij daarmee het weidse uitzicht kwijtraken. Bij één woning is al eerder een sanering uitgevoerd, de bewoners van de tweede woning geven aan dat zij geen overlast ervaren van het treinverkeer.

Van twee andere woningen wil de eigenaar liever geen scherm, maar omdat hij plannen heeft de woningen te verplaatsen ziet hij wel voordelen in de plaatsing. Volgens het college is verplaatsing van de woningen momenteel echter geen optie en alleen onder strenge voorwaarden bespreekbaar.

Voor twee woningen aan de Nijkerkerstraat worden wel geluidschermen geplaatst. De bewoners hebben aangegeven hiervan ook voorstander te zijn. Aan de Stationsstraat wordt afgezien van het plaatsen van schermen. Hier zou het hoogste deel van het scherm prominent in beeld komen te liggen.

Voor een ander deel van het scherm geldt dat de hoogte relatief fors is ten opzichte van de woonbebouwing. Aanwezig groen schermt het geluidscherm enigszins af maar vanaf de Cleenhorsterweg gezien wordt de bestaande bebouwing en de Stationsstraat geheel aan het zicht onttrokken. Ook hier zijn er bezwaren bij betrokkenen. Zowel de eigenaren als de exploitant van De Oude Deel hebben bezwaren tegen plaatsing van de schermen.

Eén van de betrokken woningen staat momenteel leeg en is net door de gemeente verkocht. Van een tweede woning willen de bewoners geen scherm. Dat beperkt het uitzicht en de inval van licht in de woning. Zij hebben ook geen interesse in een lager scherm.