• Cees Wouda

Welkoop Putten gestopt met vuurwerkverkoop

PUTTEN Welkoop Putten is gestopt met het verkopen van vuurwerk en heeft daardoor het assortiment kleding flink kunnen uitbreiden. ,,Welkoop Putten staat het hele jaar voor dierenwelzijn en daar past de verkoop van vuurwerk ons inziens niet meer bij'', aldus Pieter van der Horst, bedrijfsleider Welkoop Putten.

Voorafgaand aan het besluit heeft Welkoop Putten een enquête gehouden onder haar klanten. 70% van de respondenten staat positief tegenover de beëindiging van de vuurwerkverkoop.

Gelijk na de vuurwerkverkoop in 2015 is gestart met de verbouwing van de winkel. De vuurwerkbunker is bij de winkel getrokken. De extra winkelruimte die hierdoor ontstond is benut voor kleding. Het assortiment vrijetijdskleding, stevige werkkleding en schoeisel is flink uitgebreid.