• Definitief ontwerp fietsverbinding Roosendaalseweg.

    Gemeente Putten

Werkzaamheden aan Roosendaalseweg van start

PUTTEN De werkzaamheden aan de fiets- en voetgangersoversteek aan de Roosendaalseweg in Putten gaan maandag 30 april van start. De aanpassing duurt ongeveer twee weken. De Roosendaalseweg en het fietspad ter plaatse van de oversteekplaats worden afgesloten voor het verkeer.

Aansluitend gaat de aannemer de parkeerplaatsen verbreden. Deze werkzaamheden duren ongeveer vijf weken. De parkeerplaatsen waar op dat moment aan gewerkt wordt, kunnen niet worden gebruikt. Afsluiting van de weg is voor deze werkzaamheden niet nodig. De werkzaamheden worden uitgevoerd naar aanleiding van de evaluatie van de reconstructie van de Roosendaalseweg.

VERBREDING PARKEERPLAATSEN De huidige inrichting van de Roosendaalseweg voldoet aan de landelijke richtlijnen, maar uit de evaluatie is gebleken dat de meeste mensen toch verbreding van de parkeerplaatsen willen. Een aantal parkeerplaatsen is na de reconstructie al verbreed. „Het is gebleken dat deze verbreding weinig invloed heeft op de snelheid van het verkeer. De V85 (de snelheid waar 85 procent van het verkeer zich aan houdt) ter hoogte van de verbrede parkeerplaatsen ligt ongeveer 1 kilometer per uur hoger dan vóór het verbreden", zo laat de gemeente weten. Het college van burgemeester en wethouder heeft daarom besloten de parkeerplaatsen te verbreden.

OVERSTEEK Het college heeft ook besloten de fiets-/voetgangersoversteek te verbeteren. Zes bewoners hebben ideeën en suggesties gegeven. Deze informatie is gebruikt bij het maken van een ontwerp voor de aanpassing van de fiets-/voetgangersoversteek. „We gaan onder andere het fietspad vanaf de Klaverstraat opnieuw asfalteren en breder maken. Hierbij trekken we het roodgekleurde asfalt door over de Roosendaalseweg naar de Groene Scheg. Het zebrapad komt aan de andere kant van de fietsoversteek te liggen en het plateau wordt verlengd. Verder gaan we de openbare verlichting en de verkeersborden aanpassen", aldus de gemeente.