• Gemeente Ede

Wethouder door het stof; keukentafelgesprekken stopgezet

PUTTEN Door de gemeente Putten wordt onmiddellijk gestopt met de herindicatiegesprekken binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat is de uitkomst van een discussie binnen de gemeenteraad.

Wijnand Kooijmans

Wethouder Gerbert Priem moest eerder al door het stof omdat de gemeente in de fout is gegaan bij het aanschrijven van mensen met wie nog geen jaar geleden een indicatiegesprek is gevoerd. Hij wilde aanvankelijk echter niet meegaan met een verzoek de gesprekken tijdelijk stop te zetten omdat dit volgens hem tot meer onrust leidt.

ONRUST De aankondiging van de in de volksmond keukentafelgesprekken met mensen die zorg via de Wmo ontvangen heeft geleid tot veel onrust onder de betrokken inwoners. Voor Jannita la Roi (Wij Putten) reden een motie in te dienen om geen gesprekken binnen een jaar na een indicatie meer te voeren. Ook vindt ze dat mensen binnen zes weken uitsluitsel moeten krijgen over de uitkomst van de gesprekken.

De motie was in eerste instantie niet ondertekend door Gemeentebelangen. Maar Ellis ten Dam maakte namens haar partij duidelijk dat dit alleen een gevolg is van tijdgebrek. Dat maakt dat ze zich onmiddellijk alsnog achter de motie schaarde. Ook aan haar partij is de onrust die is ontstaan niet voorbijgegaan. Na de renovatie van het gemeentehuis is het zelfs het tweede onderwerp van gesprek.

DOSSIERS Van Dam vindt dat meer moet worden gekeken naar dossiers. Ook mensen met een progressief ziektebeeld krijgen een herindicatie. Ze mist hierin een stukje empathie van de zijde van de gemeente, terwijl betrokkenen vaak al de nodige moeite moesten doen zorg te verkrijgen. De cliënt moet wat haar betreft centraal staan.

Lubbert van den Heuvel (ChristenUnie) gaf aan dat de motie wel tot een worsteling binnen zijn partij heeft geleid. Het gaat om beleid waarvan de uitvoering is gelegd bij het college. ,,Voor ons was de vraag of wij ons moeten bemoeien met iets wat van het college is. Maar ook wij hebben de onrust gemerkt. Er is onhandig gewerkt en het doet pijn dat uit te moeten spreken. Wij moeten een dienstbare overheid zijn." Voor zijn partij reden de motie te steunen.

MOTIE In eerste instantie gaf wethouder Priem aan de motie niet uitvoerbaar te vinden. De signalen hebben het college ook bereikt. Hij erkent ruiterlijk steken te hebben laten vallen. Er zijn in totaal 368 gesprekken gepland waarvan er inmiddels 274 al zijn gevoerd. Onder hen ook het grootste deel van de mensen die binnen een jaar een nieuw keukentafelgesprek moeten voeren. Die gesprekken kan hij niet terugdraaien.

In tegenstelling tot de eerste indicatie bestaat er bij een herindicatie geen wettelijke termijn waarop uitsluitsel over de uitkomst moet worden gegeven. Dat maakt dat ervoor is gekozen de uitkomsten van alle gesprekken te bundelen en op basis hiervan besluiten te nemen. In de tussentijd is, zo verzekert hij, zorg verzekerd.

Zijn antwoorden waren aanleiding voor het verzoek de gesprekken stop te zetten. Na een schorsing bleek de wethouder bereid hieraan gehoor te geven. De raad wordt schriftelijk geïnformeerd over de verdere voortgang van het proces.