• Wij Putten
  • Wij Putten

Wij Putten wil maatregelen pand Bakkerstraat

PUTTEN Wij Putten wil dat de gemeente handhavend gaat optreden tegen de eigenaar van het in verval geraakte pand aan de Bakkerstraat, om zo de impasse te doorbreken.

Het pand op de hoek van de Verlengde Dorpsstraat en de Bakkerstraat is de lokale politieke partij velen al jaren een doorn in het oog. Zes jaar geleden heeft Wij Putten hier al eens een straatenquête gehouden en de kwestie vervolgens bij het college aan de orde gesteld, zonder resultaat. Twee jaar later heeft Wij Putten het college gevraagd gebruik te maken van de zogeheten excessenregeling, die het college de bevoegdheid geeft om in uitzonderlijke situaties met dwangsommen op te treden tegen eigenaren van ontsierende bouwwerken.

,,Dat daar in dit geval sprake van is, kun je dacht ik wel zeggen", zegt raadslid Rien van den Hoek van Wij Putten, die de excessenregeling er eens op heeft nageslagen. Hij is ervan overtuigd dat deze regeling voldoende handvatten biedt om handhavend op te treden en verwijst ook naar Dordrecht, waar zich een vergelijkbare situatie heeft voorgedaan. Afgelopen zomer is de gemeente daar opgetreden tegen eigenaren van drie panden aan de Voorstraat, die sinds 2011 leeg stonden. ,,Het pand in de Bakkerstraat staat al veel langer leeg, al tientallen jaren", zegt Van den Hoek.

Overigens geldt het verhaal wat hem betreft ook voor de garage van voormalig taxibedrijf Guliker, aan de Verlengde Dorpsstraat. ,,We zijn nu weer vier jaar verder en het wordt echt de hoogste tijd om spijkers met koppen te slaan", zegt Van den Hoek. ,,Zeker nu we met het centrumplan bezig zijn. Het kan niet zo zijn dat we flink investeren in de opwaardering van het centrum, maar deze rotte puist bij de entree van de historische kern laten voortbestaan."

Op maandag 20 maart wil Wij Putten de kwestie in de commissie Ruimte aan de orde stellen. Zie ook aflevering 7 van de videoserie 'Waar is Rien' op www.wijputten.nl.