Wijzigingen woonruimteverdeling Putten

PUTTEN De regels rondom de woonruimteverdeling veranderen per 1 juli 2015. Aanleiding is de nieuwe Huisvestingswet 2014. De nieuwe wet heeft onder meer tot gevolg dat koopwoningen niet langer onder de woonruimteverdeling kunnen worden gebracht. Ook is het niet langer mogelijk om door middel van convenanten afspraken met woningcorporaties over woonruimteverdeling te maken. Er zijn dus veranderingen voor mensen die op zoek zijn naar een koop- of huurwoning of staan ingeschreven voor een huur- of koopwoning.

Huren

Iedereen moet zich inschrijven

Iedereen die in Nederland mag wonen en een huurwoning zoekt in een gemeente binnen de regio Noord-Veluwe, moet zich als woningzoekende inschrijven bij één van de deelnemende woningcorporaties. Na 1 juli 2015 moeten dus ook doorstromers die willen verhuizen zich inschrijven. Doorstromers zijn mensen die verhuizen vanuit hun huidige huurwoning of mensen die verhuizen vanuit een koopwoning. Het onderscheid tussen starters en doorstromers vervalt daarmee. Wie al staat ingeschreven als woningzoekende voor een huurwoning hoeft niets te doen.

Van punten naar inschrijfduur; overgangsregeling doorstromers tot 1 juli 2016

De bedoeling is om vanaf 1 juli 2015 een huurwoning toe te wijzen aan degene met de langste inschrijfduur. Op dit moment krijgen starters punten aan de hand van inschrijfduur, en doorstromers aan de hand van hun woonduur op het huidige adres. De huidige punten kunnen door de woningzoekende per 1 juli worden omgezet naar inschrijfduur.

Voor starters die al zijn ingeschreven voor 1 juli 2015, gaat de oorspronkelijke inschrijfdatum tellen voor de opbouw van inschrijfduur. Voor doorstromers telt de tijd die zij op hun huidige adres wonen als inschrijfduur, op voorwaarde dat zij zich voor 1 juli 2016 inschrijven als woningzoekende. Zij dienen dus zelf actie te ondernemen. Na 1 juli 2016 geldt alleen nog de inschrijfdatum voor het opbouwen van de inschrijfduur.

Reageren op een huurwoning blijft hetzelfde

Reageren op een huurwoning blijft hetzelfde. Woningcorporaties adverteren hun vrijgekomen woningen. Geïnteresseerde woningzoekenden moeten zelf op de advertentie reageren om in aanmerking te komen voor de woning.

Ook het aanvragen van urgentie blijft hetzelfde. Woningzoekenden die om dringende reden een huurwoning zoeken, kunnen nog steeds terecht bij de huidige, onafhankelijke urgentiecommissie.

Inschrijfgeld en loting

De woningcorporaties mogen volgens de nieuwe regels inschrijfgeld vragen aan woningzoekenden. Verder kan een beperkt deel van de vrijkomende huurwoningen verloot worden. Dit biedt meer kansen aan mensen die pas kort staan ingeschreven, maar snel een huurwoning nodig hebben. Beide onderdelen worden nog uitgewerkt door de corporaties en zijn niet meteen vanaf 1 juli 2015 van toepassing, maar waarschijnlijk pas per 1 juli 2016.

Inwoners die meer informatie willen over de verdeling van de (sociale) huurwoningen, kunnen contact opnemen met Woningstichting Putten of een van de andere corporaties in de regio.

Kopen

Geen sturing meer op de verdeling van koopwoningen

Sturing op de verdeling van koopwoningen is binnen de nieuwe Huisvestingswet niet meer toegestaan. Dit betekent dat de lijst met woningzoekenden naar een (nieuwbouw) koopwoning of kavel komt te vervallen en de verdeling van koopwoningen aan de markt wordt overgelaten. De verkopende partij bepaalt zelf de wijze van toewijzing van de woningen; de gemeente kan en mag hier niet meer in sturen. Na 1 juli heeft het voor inwoners die een koopwoning zoeken dus geen zin meer om zich bij de gemeente in te schrijven voor een woning en ook de bestaande inschrijvingen komen te vervallen. Doordat de huidige lijst niet actueel is, zullen mensen niet persoonlijk geïnformeerd worden.