• Boy Imminck/BDU Media

Winkels open voor 'tweede' feestdagen

PUTTEN Binnen de gemeenteraad van Putten bestaat verschil van mening over openstelling van winkels op zogenoemde 'tweede' feestdagen. Het college van burgemeester en wethouders komt nu met een voorstel de openstelling op deze dagen toch toe te staan.

Wijnand Kooijmans

Volgens het college bestaat bij Puttense winkeliers de behoefte om de winkels open te stellen op Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag en Tweede Kerstdag. Er zijn in het afgelopen jaar veel vragen en verzoeken daartoe binnen gekomen bij de gemeente. Door het college is over deze kwestie gevraagd naar het standpunt van het Winkel Centrum Putten (WCP). Door hen is aangegeven dat er voornamelijk bij supermarkten en winkels in de meubelbranche behoefte bestaat aan de openstelling van winkels op 'tweede' feestdagen maar ook Hemelvaartsdag. Het bestuur van de WCP sluit echter niet uit dat ook andere ondernemers hun winkels op genoemde dagen opendoen wanneer dat mogelijk wordt gemaakt.

In de commissie economie en bedrijfsvoering is al overleg gevoerd over de aanpassing van de verordening voor de winkeltijden. Hierin is echter geen eensluidend advies naar voren gekomen. Onder meer wordt getwijfeld aan de openstelling op Tweede Kerstdag omdat men vindt dat deze dag toch een wat ander karakter heeft dan bijvoorbeeld Tweede Pinksterdag. Ook kwam de vraag aan de orde of de winkel op vakantiepark De Heihaas wel op zondag open mag zijn, zoals nu het geval is. Door de SGP is kritiek geleverd op het gegeven dat het geopend zijn van winkels op deze 'tweede' feestdagen al is gedoogd door de gemeente. Wat de VVD betreft mogen de winkels ook gewoon op zondag zijn geopend. CDA en ChristenUnie hebben geen principiële bezwaren, zeker wanneer de winkels pas na de middag open gaan.

In het voorstel van het college wordt uitgegaan van het mogelijk maken dat winkels op de 'tweede' feestdagen zijn geopend. De enige uitzondering is dat de openstelling niet mag wanneer het gaat om een zondag.

Het verbod voor openstelling op zondag geldt niet voor winkels in musea. Ook geldt het verbod niet voor gebouwen waar voorstellingen, uitvoering of evenementen van culturele aard plaatsvinden. Het moet dan wel gaan om de verkoop van artikelen die rechtstreeks te maken hebben met het gebodene. Ook wordt de tijd ingeperkt van een uur voor en een uur na het evenement of voorstelling. Het verbod geldt tevens niet voor winkels in of op het terrein van sportcomplexen al moet de verkoop ook hier zijn gerelateerd aan de beoefende sport.

Tevens zijn van het verbod vrijgesteld winkels in of op het terrein van bejaardenoorden. Het moet dan gaan om de verkoop van eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten. De controle op het naleven van de regels wordt, indien de gemeenteraad instemt met het voorstel, over gelaten aan door burgemeester en wethouders aangestelde toezichthouders. Het voorstel staat nog niet op de agenda voor de raadsvergadering van 12 januari. Dan wordt wel besloten over de renovatie van het gemeentehuis en de opdracht aan de Stichting Welzijn Ouderen.