• Henk Hutten

Winkels Putten op feestdagen open; maar niet met Kerst

PUTTEN Winkels in Putten mogen Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag open zijn vanaf twaalf uur. Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders ook Tweede Kerstdag onder deze regeling te laten vallen sneuvelde door een amendement van Wij Putten. De fractie van de SGP en GemeenteBelangen stemden tegen de totale openstelling op deze dagen.

Wijnand Kooijmans

Voor Gerrit van Lagen (SGP) is de openstelling geen kwestie van principe. Bijbels is niet te verdedigen dat de openstelling niet mag. Maar voor hem weegt de sociale kant van de zaak zwaar. Hij wil de huidige vrije dagen niet opofferen om economische redenen. Kinderen aan het vakkenvullen en pa en ma achter de kassa en geen vrije dagen meer. De 24 uurs economie is wat zijn fractie betreft het grootste bezwaar tegen de openstelling.

ZELF BESLISSEN Wat Bert Klompenhouwer (VVD) betreft gaan de winkels alle dagen van de week open. Hij wil de ondernemers de ruimte geven hier zelf over te beslissen. Mede gezien het gegeven dat in Nijkerk de winkels al op zondag open zijn terwijl, volgens hem, Ermelo en Harderwijk snel zullen volgen.

Henri Luitjes (Wij Putten) vindt het eigenlijk vreemd dat de gemeenteraad een besluit wordt gevraagd omdat de openstelling naar zijn mening geen issue is binnen de samenleving, ook niet bij ondernemers. Volgens wethouder Roelof Koekoek is er wel degelijk gevraagd om openstelling op deze tweede feestdagen.

ANDERE DAG Tweede Kerstdag is, wat Luitjes betreft, een heel andere dag dan Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag. ,,Men zoekt elkaar dan op in familieverband en dat willen wij graag zo houden. Hij diende dan ook het amendement in 'Niet van kerst naar de kassa."

Bij het benaderen van ondernemers bleek, zo gaf hij aan, dat de openstelling er al sluipend is ingeslopen en zaken als de Welkoop en Formido al gewoon open zijn. Deze zaken verliezen, zo was zijn argument tegen openstelling pas vanaf 12 uur, drie dagdelen aan inkomsten.

KRITIEK Dat kwam hem op kritiek te staan van Lubbert van de Heuvel (ChristenUnie) die vindt dat deze zaken er iets bijkrijgen omdat ze in de toekomst legaal geld kunnen verdienen. Misstanden uit het verleden moeten wat hem betreft niet recht worden gepraat. De fractie van de ChristenUnie heeft op zich geen behoefte aan openstelling op de tweede feestdagen maar stelt ook alle feestdagen gelijk. De steun aan het amendement van Wij Putten is dan ook ingegeven door het feit dat daarmee één dag wordt binnengehaald.

HANDHAVING Ook Robert Olthuis (CDA) ziet geen principiële reden tegen de openstelling te zijn op tweede feestdagen. Tweede Kerstdag hoeft daarop wat hem betreft eigenlijk geen uitzondering te zijn al gaf hij aan mee te gaan met het amendement van Wij Putten. Wel is hij, en daarin kreeg hij steun van de meeste fracties, van mening dat de nieuwe verordening moet worden gehandhaafd en moet worden opgetreden tegen overtreders. Daarbij werd opnieuw verwezen naar de kampwinkel van de Heihaas welke tegen de regels in op zondag is geopend. Door Van Lagen werd al aangegeven dat vanuit zijn fractie handhavend op dit punt wordt gevraagd.