• Mogelijk toch een verhuizing van de Aldi in Putten.

    Wijnand Kooijmans

Puttense Aldi verhuist mogelijk toch

PUTTEN De kansen voor verplaatsing van supermarkt Aldi vanaf de Bilderdijkstraat naar de Enghuusweg in Putten zijn gestegen.

Wijnand Kooijmans     

Dat zegt het college van burgemeester en wethouders naar aanleiding van een nieuw verzoek van de Aldi. De kansen zijn gestegen door een wijziging in het standpunt van de provincie Gelderland ten aanzien van de vestigingseisen voor detailhandel.

Een eventuele verplaatsing van de supermarkt kan, zo geeft het college aan, wel los worden gezien van de herinrichting van het gebied rond de Bilderdijkstraat. Wel wordt de eventuele verhuizing van de supermarkt gekoppeld aan de herontwikkeling van het perceel waarop de Aldi nu is gevestigd. Het college wil daarmee voorkomen dat zich opnieuw op dit stuk grond een supermarkt vestigt.

OVERLEG Door het college is in de afgelopen periode overleg gevoerd met partijen die betrokken zijn bij de herinrichting van het gebied. Aannemingsbedrijf Aalten heeft aangegeven bereid te zijn het voormalige gebouw van Landstede te verkopen aan de gemeente. Maar het bedrijf wil minimaal de aankoopprijs terugverdienen.

De aankoop is destijds uit strategische overwegingen gedaan. Het college stelt dat het perceel maar voor een klein gedeelte onderdeel uitmaakt van de nieuwe schoollocatie. Het ligt voor de hand het gebouw te slopen en te betrekken bij de herinrichting van de groenstrook langs de Jacob Catsstraat. 

DENKSPORT De stichting Denksport heeft het denksportcentrum aan de Jacob Catsstraat inmiddels verkocht aan de gemeente. Bij de bouw van de nieuwe school hoeft geen rekening te worden gehouden met extra ruimte voor de stichting en de verenigingen aan wie zij onderdak biedt. Wel wil de stichting vroegtijdig de huurders meedelen wanneer het gebruik wordt beëindigd. Het gaat om kleine vereniging, de kaartclubs die gebruik maken van het gebouw zijn niet eens een vereniging.

Bij de bouw van de school hoeft ook geen rekening te worden gehouden met extra ruimte voor de Rafaëlgemeente. Deze gemeente verwacht de komende jaren een sterke groei mee te maken. Dat maakt dat op termijn wordt gekozen voor een permanente locatie.

KINDCENTRUM Kindcentrum Putten wil wel graag 55 vierkante meter ruimte in het nieuwe schoolgebouw. Hiervoor vinden gesprekken plaats tussen het Kindcentrum en de CNS. Binnen de wijk ontbreken locaties welke geschikt zijn voor peuteropvang.

De hervormde gemeente verwacht een voorstel van de gemeente rond de Korenschoof, gekoppeld met koop van een twee-onder-een-kap woning. De kerk heeft de wens in de wijk te blijven en wil hier een pastorie vestigen. De bereidheid bestaat de Korenschoof aan de gemeente te verkopen. Daarover is nog geen besluit genomen.