• Foto: Henk Merjenburgh

Wonen in winkelpand taboe

PUTTEN Het winkelpand Molenstraat 2 mag voorlopig niet in gebruik worden genomen als woning. Een verzoek van makelaardij Het Geldersch Huys is afgewezen door het college van burgemeester en wethouders van Putten. Dat wil eerst de detailhandelsvisie afwachten waaraan momenteel wordt gewerkt.

Wijnand Kooijmans

De winkel staat al enige tijd leeg en het is tot nu toe niet gelukt om een geschikte huurder te vinden. De makelaardij vindt dat bewoning op de begane grond goed past binnen het landelijk beleid om het aantal vierkante meters aan winkeloppervlakte wat terug te dringen. Dat moet bijdragen aan het voorkomen van leegstand van winkels.

De Molenstraat vormt, zo geeft wethouder Nico Gerritsen aan, mede de ruggengraat van het centrumgebied. Dat maakt dat qua invulling in eerste instantie wordt gedacht aan winkels aan beide zijden van de straat. Gerritsen: ,,We staan wel positief tegenover het versterken van de woonfunctie in het centrumgebied. Maar dan denken wij vooral aan het wonen boven winkels. Wonen op de begane grond binnen het kernwinkelgebied is ongewenst omdat dit de aantrekkelijkheid van het centrum voor winkelend publiek kan aantasten."

De gemeente voert de laatste jaren een wat terughoudender beleid als het gaat om het toestaan van nieuwe winkelfuncties. Ook worden, om leegstand te voorkomen, andere functies toegestaan. Maar dat gaat het vooral om de randen van het centrum. Bij de detailhandelsvisie die wordt opgesteld wordt ook gekeken naar de functies en de status van de Molenstraat. In afwachting daarvan wordt het ongewenst gevonden om ad hoc al mee te werken aan het toestaan van wonen op de begane grond.