• Piroschka van de Wouw

Gastarbeiders moeten per nacht gaan betalen

PUTTEN Gastarbeiders gaan in Putten per nacht betalen voor hun verblijf. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de huidige regeling waarin per jaar werd betaald af te schaffen.

Wijnand Kooijmans

De regeling is in 2008 ingesteld om de belastingheffing voor arbeidsmigranten zo eenvoudig en efficiënt mogelijk te houden. Inmiddels is de situatie op de recreatieparken gewijzigd en verblijven ze minder op recreatieparken. De enige uitzondering is park De Kolthoorn dat speciaal is aangewezen voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

Door de afschaffing van die regeling, valt het verblijf van arbeidsmigranten vanaf 1 januari onder het reguliere tarief toeristenbelasting per persoon per overnachting. De aanbieder van het verblijf dient hiervoor de overnachtingen te registreren. De juistheid van de gegevens wordt steekproefsgewijs gecontroleerd. Dat gebeurt nu ook bij andere recreatieaanbieders.

De toeristenbelasting geldt in principe alleen voor arbeidsmigranten die kort in Nederland verblijven. Wanneer ze hier langer dan vier maanden verblijven, moeten zij zich inschrijven in de gemeentelijke basisadministratie. Dan vervalt de toeristenbelasting, maar moeten zij wel de reguliere belasting betalen, zoals de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. In het park Kolthoorn is dit al het geval.