• Gemeente Putten

Gebied De Laak, Julianalaan, Postweg vuurwerkvrij

PUTTEN Het gebied De Laak-Julianalaan-Postweg in Putten geldt tijdens de komende jaarwisseling als een vuurwerkvrije zone. Dat hebben de bewoners van het gebied met elkaar afgesproken. Het college van burgemeester en wethouders ondersteunt dit initiatief van de buurt. Dit met de aantekening dat het niet om een formeel collegebesluit gaat; de gemeente legt geen formeel verbod op.

Burgemeester Lambooij: ,,De bewoners willen dit graag. Het college gaat er dan ook vanuit dat de bewoners elkaar er op aanspreken als er in het gebied tijdens de jaarwisseling toch vuurwerk wordt afgestoken." Politie en gemeente bemoeien zich niet met de uitvoering.

Lambooij is blij met het initiatief uit de buurt: ,,Mooi dat de samenleving zelf het initiatief neemt voor een vuurwerkvrije zone. Ik ben benieuwd naar de ervaringen." De gemeente gaat het initiatief in januari 2020 met de initiatiefnemers evalueren. ,,Mocht dit aanslaan, dan sluit ik niet uit dat wij volgend jaar meer verzoeken uit de gemeenschap krijgen voor het instellen van vuurwerkvrije zones. Ook daar kijken wij dan serieus naar. Ik denk dat je op deze wijze meer draagvlak krijgt dan het 'van bovenaf' opleggen van verboden. Een prima vorm van burgerparticipatie", aldus de burgemeester.