• Wijnand Kooijmans

Meer starters mogen in vakantiewoning

PUTTEN Meer starters mogen gebruikmaken van de mogelijkheid de komende drie jaar tijdelijk in een recreatiewoning te wonen. Dat is de uitkomst van een felle discussie binnen de Puttense gemeenteraad.

Wijnand Kooijmans

Door het college van burgemeester en wethouders was voorgesteld maximaal vijf huisjes per park een tijdelijke woonbestemming te geven met een maximum van tien procent van het aantal huisjes op een park. Voor Wij Putten gaat dit niet ver genoeg. In een alleen voor de raad beschikbaar rapport worden bij de onderbouwing van het aantal van vijf alleen spoedzoekers, mensen in scheiding, et cetera genoemd, maar starters niet. Fractievoorzitter Herman Luitjes kreeg van de meerderheid van de raad steun voor zijn amendement het aantal van vijf te schrappen en alleen de tien procent van het aantal woningen op een park in stand te houden. Hij heeft berekend dat dan ongeveer driehonderd vakantiewoningen voor tijdelijke bewoning in aanmerking komen.

Voor met name ChristenUnie en Gemeentebelangen bracht dit voorstel een worsteling met zich mee. Lubbert van den Heuvel (ChristenUnie) sprak van een dilemma. Hij heeft het idee dat met een tegenstem zijn partij aan de schandpaal wordt genageld met het verwijt niets te willen doen voor starters. Huisvesting van starters staat, zo zegt hij, echter hoog in het vaandel bij zijn partij.

OPLOSSING Voor Van den Heuvel is het echter de grote vraag of het voorstel van Wij Putten de oplossing is. Hij vraagt zich af of starters wel goede woningen krijgen of worden opgescheept met inferieure woningen die niet verhuurd kunnen worden aan toeristen. ,,Helpen wij starters hier echt mee?", zo was zijn vertwijfelde vraag. Reden voor hem vast te houden aan de maximaal tachtig woningen.

Ook Ellis van Dam worstelde met het voorstel. Zij is bang dat over drie jaar starters ineens op straat komen te staan omdat er voor hen dan nog niet voldoende woningen zijn. Uiteindelijk gaf het belang van de starters voor haar partij Gemeentebelangen de doorslag voor het voorstel te stemmen van Wij Putten.

ZONNEVELDEN Plannen voor aanpassingen voor een park gelden voor het hele park, zo maakte wethouder Roelof Koekkoek duidelijk. Met uitzondering van zonnevelden. Hiervoor mag een deel van een park worden bestemd mits de opbrengst in de verbetering van het overige deel van het park wordt gestoken.

Op voorstel van de ChristenUnie gaat de termijn van vijftien jaar wel omhoog naar vijfentwintig jaar. Voor het college geen halszaak, zo had Koekkoek al duidelijk gemaakt. Ook wordt de mogelijkheid geschrapt vakantiepark 't Hoekje om te vormen tot woonwijk.