• Archief BDUmedia

Oud-burgemeester en boswachter vernoemd in straatnamen

PUTTEN De woonstraat in het toekomstige woonwijk Matchpoint krijgt de naam Burgemeester A.J. Berkhouthof. De Lijsterbeslaan wordt omgedoopt tot Boswachter Kieftpad.

Wijnand Kooijmans

Het college van burgemeester en wethouders heeft hiertoe besloten na advies van de straatnamencommissie. De nabestaanden van zowel burgemeester Berkhout als boswachter Kieft worden uitgenodigd voor de onthulling van de straatnaamborden.

VERLEDEN Voor het benoemen van de woonstraat in het gebied Matchpoint zijn vooraf door het college geen extra voorwaarden gesteld. De naam van burgemeester A.J. Berkhout is in het verleden door diverse mensen genoemd als mogelijk straatnaam. Ook bij de straatnaamgeving in de wijk Rimpeler is de naam van hem meermalen genoemd.

De motie 'Vergeten Puttense vrouwen' maakte het echter onmogelijk de naam van Berkhout de woonwijk Rimpeler te gebruiken. In de inbreidingslocatie Matchpoint is dit wel mogelijk. De nabestaanden van Berkhout hebben na een persoonlijk gesprek ingestemd met de naamgeving.

BOSPAD Eind 2018 hebben nabestaanden van boswachter Kieft een formele aanvraag gedaan voor het vernoemen van hun vader-, groot- en overgrootvader. Hierbij refereren ze aan de verdiensten van Pieter Kieft als boswachter, als groepscommandant van de Veluwse brandweer en als onbezoldigd Rijksveldwachter.

Het werk als boswachter heeft hij 54 jaar uitgeoefend tot zijn overlijden op 77-jarige leeftijd. Daarnaast heeft hij in de oorlogsjaren tal van plaatsgenoten geholpen. Zijn verdiensten worden ook beschreven in het boek Putters en Puttenaren. In een lezing van Evert de Graaf is het idee geopperd een bospad naar Kieft te vernoemen.

IDEE In deze lezing werd het idee geopperd de Berkenlaan te herbenoemen. Omdat aan deze laan particuliere bebouwing is gelegen was dit complex. Gekeken is naar alternatieven waarbij uiteindelijk is gekozen voor de Lijsterbeslaan gezien de ligging in het Putter Bos. In dit bos heeft Kieft ook de meeste activiteiten ontplooid.