• Donkersgoed Multimedia

Putten keurt tien aanvragen 'langdurige woonsituaties' goed

PUTTEN Van de negentien aanvragen die bij de gemeente Putten zijn aangemeld voor de legalisering van hun langdurige woonsituatie voldoen er tien aan de criteria. Acht zijn afgewezen, één aanvraag is nog in behandeling.

Wijnand Kooijmans

De tien gehonoreerde aanvragen moeten wel nog voldoen aan de eis rond de aankoop van sloopmeters. Indien de woning al voor 1993 werd bewoond, geldt dat driehonderd vierkante sloopmeters moeten worden aangekocht. Voor woningen na deze datum geldt deze driehonderd vierkante meter als uitgangspunt. Daarnaast moet er twee vierkante meter aan bebouwing worden gesloopt per kubieke meter inhoud. Voor bijvoorbeeld een gebouw met een inhoud van tweehonderd kubieke meter moeten in totaal 700 vierkante sloopmeters worden aangekocht.

De aanvragers krijgen tot 1 juli 2021 de tijd de sloopmeters aan te kopen of deze op eigen terrein te slopen. In de sloopmeterbank is op dit moment rond de 50.000 vierkante sloopmeters beschikbaar. De kosten van een sloopmeter bedragen rond de 150 euro.

Het gaat om de uitvoering van het beleid rond langdurige illegale woonsituaties. Dat is opgesteld voor mensen die een gebouw bezitten dat op grond van de bestemming niet bewoond mag worden maar waarvan kan worden aangetoond dat het vanaf 31 december 1992 wel wordt bewoond. Bij sloopcompensatie krijgen deze gebouwen in het bestemmingsplan de bestemming 'kleine woning.'

Van de gehonoreerde aanvragen is er aan drie indieners een tijdelijke omgevingsvergunning verleend welke geldt tot 1 juli 2021. Handhavingszaken die een relatie hadden met illegale woonsituaties waren door de gemeente tijdelijk stilgezet. Besloten is de handhaving weer op te pakken en daaraan ook hoge prioriteit te geven.

In 2021 moet uiteindelijk duidelijk worden welke gebouwen ingepast kunnen worden als kleine woning. Hiervoor krijgt de gemeenteraad een bestemmingsplanwijziging voorgelegd.