• Archief BDUmedia

Puttenaar vangt bot bij Raad van State

PUTTEN Het laatste stuk van de Meinwerkstraat in Putten behoudt de bestemming 'Wonen'.  De Raad van State wijst de bezwaren af van een bewoner van deze straat die vindt dat dit stuk de bestemming 'Verkeer-Verblijf' had moeten behouden.

Wijnand Kooijmans

De wijziging van de bestemming is doorgevoerd in het bestemmingsplan 'Kom Noord en Zuidoost'.  Kritiek van de betrokken inwoner is dat hierdoor geen parkeerplaats/carport meer kan realiseren op zijn perceel. Mede omdat hier al een uitbouw staat.

KELNARIJ Volgens de man is begin jaren zeventig in het bestemmingsplan 'Kelnarij' vastgelegd dat de Meinwerkstraat een doorgaande weg zou worden en daarmee een openbare bestemming. Hierdoor zou zijn perceel over de volle breedte aansluiten op de Meinwerkstraat. Als gevolg van veranderende bouwplannen is de doorgaande weg echter nooit gerealiseerd.

Door de gemeenteraad wordt gesteld dat de bestemming 'Wonen' de enige juiste en logische bestemming is, omdat het perceel niet publiek toegankelijk is. Het stuk grond heeft, zo blijkt uit het kadaster en archieven, ook nooit een openbare bestemming gehad.

ILLEGAAL  Ook vindt de Puttenaar dat de gemeente het onterecht dat de gemeente hem niet toestaat een carport te bouwen op de plek van het al aanwezige tuinhuisje. Door de raad wordt aangevoerd dat het niet wenselijk is, dat bouwwerken direct grenzend aan de Meinwerkstraat worden opgericht. Maar ook speelt het in de ogen van de raad mee dat het tuinhuisje illegaal is geplaatst. Dit omdat met de bouw daarvan niet binnen de gestelde termijn is begonnen.

De Raad van State oordeelt op dit punt dat niet met zekerheid is te zeggen of het tuinhuisje legaal of illegaal is gebouwd. Maar los daarvan vindt het hoogste Nederlandse rechtscollege dat een eventuele carport meer ruimte inneemt dat het tuinhuisje en daarmee het straatbeeld kan aantasten.  Vanuit dat oogpunt vindt de Raad van State dat de gemeente Putten een carport ongewenst vindt.